5. - 7. trinn

Her kan du lese mer om våre tilbud til 5. 7. trinn. Ta kontakt på telefon 73 89 08 00 eller på e-post: booking.ndr@kirken.no hvis du ønsker å reservere tid eller hvis du har spørsmål!

Matematikk i tårnet
Vi tilbyr en guidet tur for skoleklasser opp i Nidarosdomens hovedtårn, men denne gangen med en matematisk vri. Elevene får løse ulike oppgaver på veien oppover i høyden og rundt parapeten.
Pris: kr. 40,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 50 min.
Maks 20 elever pr. oppgang. Periode: april-oktober.

Middelalderliv
Bli med på en reise tilbake til Nidaros på 1200-tallet! Elevene blir delt inn i to grupper som steinhuggere og skoleklerker og får tildelt roller og kostymer. Her får de oppleve livet ved katedralen – i bygghytta og skolestua.
Pris: kr. 1400,- pr. gruppe, 700,- for 15 eller færre elever. Periode: april-oktober.

Steinhuggermerkene i Nidarosdomen
Utstyrt med lommelykt og registreringsskjema går vi på jakt etter steinhuggermerker - signaturer som steinhuggerne hugget inn i steinene i kirka for mange hundre år siden. Med bakgrunn i funnene snakker vi om hvordan bygningsarkeologer jobber og om historien til Nidarosdomen. Besøket starter inne i kirka med omvisning og oppgaver, og avsluttes i et av hvelvrommene i Erkebispegården. Der får elevene hugge sitt eget steinhuggermerke.
Pris: kr. 45,- pr. elev (minstepris kr. 600,-). Varighet: 1,5 time.

Middelaldervandring
Elevene vandrer fra Ila, over Kalvskinnet inn mot Nidarosdomen sammen med en av våre formidlere. Underveis vil de få oppleve, utforske og diskutere Trondheim som middelalderby, og erkebispesetets betydning for byutviklingen. Gjennom ulike mennesker og yrkesgruppers ærender i Erkebispegården illustreres Erkebiskopens arbeidsområder og innflytelse. Vandringen avsluttes ved Erkebispegården og Nidarosdomen.
Pris: kr. 45,- pr. elev (minstepris kr. 600,-). Varighet: 1,5 time. Periode: april-oktober.

Nidarosdomen
Nidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom, bygd på stedet der Olav Haraldsson ble gravlagt etter slaget på Stiklestad i 1030. Ulike stilarter avløste hverandre gjennom de 250 årene det tok å ferdigstille katedralen, og de kan fremdeles «leses» i veggene. Nidarosdomens bygningshistorie, billedspråk og betydning som pilegrimsmål gjennom århundrene er blant temaene i omvisningen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Museet Erkebispegården
Erkebispegården var i middelalderen et norsk maktsentrum, og her levde folk som i en egen liten by i byen. Museet viser funn fra arkeologiske utgravninger og forteller historien om menneskene som levde og arbeidet i Nidaros i middelalderen. I tillegg har museet en stor skulptursamling med middelalderkunst fra Nidarosdomen.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.

Riksregaliene
I Grunnloven av 1814 gjeninnføres Nidarosdomen som kroningskirke for norske konger, og siden 1957 har kongene våre latt seg signe her. Våre formidlere forteller om Norges kroningstradisjoner fra middelalderen frem til i dag, og elevene får se kroner, septer, rikseple og andre gjenstander som er brukt i forbindelse med kroningsseremonier.
Pris: kr. 30,- pr. elev (minstepris kr. 500,-). Varighet: 45 min.