Åpen kirkebakke

Vår Frue kirke er et åpent kirkerom for alle som ønsker fellesskap eller rom for meditasjon og lystenning. Alle hverdager (mandag - lørdag) tenner vi bålpanner ute på «Kirkebakken» utenfor kl. 12.00 og tilbyr sosialt fellesskap og enkel servering. I løpet av uken vil det være ulike aktiviteter ute på «Kirkebakken»: Allsang, quiz, minikonsert, gatesjakk. Slike aktiviteter starter som regel kl. 13.00.

Fredager holder vi langåpent.