Toneheim inviterer til støttekonsert for Ukraina i Vår Frue kirke i Trondheim mandag 21. mars kl. 19:30.

Alle våre inntekter i forbindelse med konserten går uavkortet til Unicef og deres arbeid med å hjelpe barna i Ukraina.

Alle skolens store ensembler delta, i tillegg solister og mindre ensembler.

Informasjon

Dørene åpner: Ca 19:00

Varigehet: Ca 90 min.