Hellig rast - nattverd underveis

Under Olavsfest kan du stikke innom Kapittelhuset i Nidarosdomen for en kort rast for kropp og sjel.
Med enkle symboler og i et moderne språk deler vi «nattverd underveis» - et hellig øyeblikk av gudsberøring midt i dagen. Dette skjer med jevne mellomrom i tiden mellom 11.00 og 15.00.