Litt forsinket - Men denne helgen skjer det!

Gudstjenesten

Offer

Dagens offer går til Vår Frue - åpen kirke (Kirkens bymisjon).

  • Gaven gis helst pr visp til nr 85 004 - evt med kontanter ved utgangen.


Nattverd

Nattverdbordet er åpent for alle som søker Guds frelse.

Pga smitttevern ber vi om at alle blir sittende på plassene sine til de får tegn fra kirkevert om å kunne gå frem.


Medvirkende:

  • Kapellan Marie Farstad
  • Nidarosdomens Guttekor
  • Bjørn Moe, dirigent
  • Fung. domkantor Erling With Aasgård, orgel


Velkommen til gudstjeneste!

Praktisk informasjon

Plasser

I østre del av kirken (mot Høyalteret) er plasser forbeholdt konfirmantenes nærmeste familie.Vestskipet er åpent for alle.Inngang åpner kl. 13.00.

Fotografering

Det er ikke anledning til å fotografere/filme under selve gudstjenesten!Det er likevel tillatt å fortografere under inn- og utgangsprosesjonen.

Etter gudstjenesten er det felles fotografering på Vestfrontplassen.

Det er også anledning til å komme inn i kirken for å fotografere i etterkant av gudstjenesten.


UFØRE

Trinnløs inngang

Det er rullestolplasser i alle felt

HC-toalett i kjeller - Heis finnes sør for orgelet vest i kirken.

Lydforsterking av all tale - Teleslynge fungerer best om man sitter lengst framme