Livre du Saint-Sacrement av Olivier Messiaen

Fuglesang, meditative klanger og rytmiske utbrudd, er noe av det som preger orgelmusikken til Olivier Messiaen. Sakramentsboken (1984) er hans desidert største verk for orgel. Temaet for verket er nattverdens mysterium, ett tema som for Messiaen som person var meget sentralt. En kan si at verket oppsummerer hans livsverk som komponist, både når det gjelder musikalsk stil og musikalske former. Her blir verket fremført av en av vår tids store kjennere av Messiaens musikk; den svenske organisten, pedagogen og komponisten Hans-Ola Ericsson.

Billetter kommer snart i salg på hoopla.no.