Morgenbønn ved pilegrimsmålet

Pilegrimsgudstjenestene og pilegrimsmessene er daglige gudstjenester med pilegrimsmotivet - for mennesker på vandring gjennom livet. Om morgenen er gudstjenesten en morgensang med mulighet for forbønn. Om ettermiddagen er det nattverd. Morgenbønnen er i Kapittelhuset, et av kapellene i Nidarosdomen.