Bli med en av våre dyktige guider på omvisning i Erkebiskopens vakre hallbygningen fra middelalderen. Her hadde både erkebiskoper og danske lensherrer sin residens, før anlegget ble tatt i bruk som militært lager. Vi besøker erkebiskopens hall, og de private rommene som er dekorert med vakre kalkmalerier fra 1600-tallet.