Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Nåværende direktør Steinar Bjerkestrand går av for aldersgrensen i høst, og styret for NDR har i styremøte 23.mai 2019 ansatt hans etterfølger.

Som ny direktør i NDR er tilsatt BJØRGVIN THORSTEINSSON

Bjørgvin Thorsteinsson er i dag direktør for Olavshallen i Trondheim. Han er født i 1968 (50 år), opprinnelig utdannet som kokk, men etter utdanning på Norges Hotellhøgskole og studier i USA, har han lengst erfaring fra reisliv og hotelldrift. De siste årene har han ledet både Grand Hotell Farris i Larvik, Rica Hell hotell, Radisson Royal Garden Hotell og Scandic Lerkendal hotell. Siden 1.januar 2015 har han hatt stått midt i Trondheims aktive kulturliv og vært Olavshallens dynamiske direktør.

NDR har et nasjonalt samfunnsoppdrag knyttet til restaurering og restaureringshåndverk, formidling av sentral norsk historie og utvikling av de nordiske pilegrimsledene til Trondheim/Nidaros. Avtroppende direktør har sammen med de ansatte skapt et godt utgangspunkt for den videre utviklingen av NDR fremover. Styret har søkt etter en samfunnsengasjert, visjonær og samlende direktør som ønsker å bidra til å befeste og videreutvikle NDR, samt utvikle og styrke relasjonene til NDRs interessenter. NDRs rolle inn mot nasjonaljubileet i 2030 blir sentralt.

I valget av Bjørgvin Thorsteinsson har styret for NDR vektlagt hans erfaring med og gode resultater i å lede og utvikle sammensatte organisasjoner. Dette har han oppnådd gjennom tydelig lederskap og nær samhandling med de ansatte. Han fremstår som en entusiastisk leder som setter retning og samler et lag. Hans evne til å bygge brede nettverk eksternt vil også være viktig for NDRs videre utvikling.

-Jeg er overveldet over den tillit jeg blir vist, sier Bjørgvin Thorsteinsson. – NDRs samfunnsoppdrag med den langsiktighet og mangfold det innebærer har vært avgjørende for min beslutning om å takke ja til stillingen som direktør for NDR. Jeg er opptatt av historie, håndverk og reiseliv, og ser frem til, sammen med de ansatte å videreutvikle NDR og bidra til et samlende og vellykket nasjonaljubileum i 2030.