Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

NDR ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidaros domkirke (bedre kjent som Nidarosdomen) som lå delvis i ruiner etter flere branner i middelalderen.

Bygghytta, et nasjonalt kompetansesenter

Bygghytta ved NDR er av Stortinget utpekt til å være et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein.