Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

I desember fikk Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) plass på UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser.

Gleden var stor i Bygghytta ved Nidarosdomen da vedtaket fra UNESCO ble kunngjort i desember 2020. NDR har sammen med 17 andre bygghytter fra Frankrike, Sveits, Tyskland og Østerrike arbeidet for å få bygghyttetradisjonen oppført på UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser.

- For oss i NDR er dette som å få tildelt en Michelinstjerne, sier Bjørgvin Thorsteinsson direktør i NDR. En UNESCO-status gir også hele bedriften en stolthetsfølelse som motiverer oss til å fortsette forvaltingen av både Nidarosdomen og Erkebispegården som nasjonale skatter. At vi samarbeider internasjonalt om nominasjonen og får statusen sammen med 17 andre Bygghytter i Europa, synes vi i NDR er veldig flott og faktisk veldig viktig fordi katedralbygging er og blir et internasjonalt fagmiljø der vi lærer av hverandre.

- UNESCO-statusen er en viktig anerkjennelse på at arbeidsprosessene og tradisjonshåndverket vi utøver her i Bygghytta ved Nidarosdomen er en viktig jobb, sier Rune Langås, avdelingsdirektør Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein. Dette understrekes ytterligere når vi nå får denne statusen sammen med våre europeiske kollegaer.

En europeisk tradisjon

Allerede i middelalderen ble arbeidet med å bygge katedraler organisert i bygghytter i Europa. Bygghyttene ble lokalisert i nærheten av katedralen, og her var flere håndverksfag representert. Bygghytta ble en opplæringsarena for nye håndverkere. Denne måten å arbeide på sikrer en stab som arbeider tverrfaglig og som tilfører hverandre viktig kunnskap, noe som både øker den enkelte håndverkers forståelse og kompetanse – og som i sin tur øker stabens totale kunnskap. Ved bygghyttene blir viktig håndverkskunnskap videreført gjennom generasjoner – fra en håndverker til neste.

For staben som arbeider ved NDR har samarbeid med kolleger ved andre bygghytter i Europa vært viktig. Kunnskapsdeling mellom ulike bygghytter i ulike land har vært viktig for å videreføre og videreutvikle håndverkernes kompetanse. Denne kunnskapen har ført til at man har klart å holde ved like mange av de store katedralene slik de eksisterer i dag.

- UNESCO-statusen gir oss stolthet over å være delaktige sammen med europeiske kolleger i de forskjellige katedralenes bygghytter, sier Marie Louise Anker fagdirektør kulturminneforvaltning ved NDR. VI har en erfarings- og kunnskapsutveksling om katedralbygging fra middelalderen og fram til i dag. Slikt håndverk og håndverksutførelse er gjenkjennbart uavhengig av muntlig språk, enten i fortiden eller i dag eller i resten av verden. I dag er det restaureringsarbeider som pågår, men å kunne peke på en så lang uavbrutt Europeisk tradisjon i organisering og utførelse av arbeidet, gjør en ydmyk. Vi kan si at katedralen bevarer håndverket - og at håndverket bevarer katedralen.