Her publiseres informasjon som i første rekke er av interesse for pressen.

Karina Lein: kl766@kirken.no / 986 35 028

Pressekontakt ved Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

Marianne Vikan: marianne.vikan@nidarosdomen.no / 415 31 563

Pressekontakt ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Foto- og filmopptak

Ved foto- og filmopptak som skal publiseres eller benyttes kommersielt, må det innhentes tillatelse fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) i god tid på forhånd.

Retningslinjer filmopptak