I Nidarosdomen er det et rikt musikkliv. Foruten musikalske innslag i gudstjenestene, arrangeres det konserter både i Nidarosdomen og Vår Frue kirke.

Tre orgler, seks kor, 300 sangere

Den kirkemusikalske virksomheten ved Nidarosdomen har en sentral plass i domkirkens daglige liv. Virksomheten er en av landets mest omfattende i sitt slag. I tillegg til tre store orgler er det knyttet hele seks kor til kirken, med til sammen over 300 sangere.

Forankret i kirkens oppdrag, hvor gudstjenesten og lovsangen står i sentrum, er målsetningen å formidle kirkemusikk på et høyt kunstnerisk nivå til gudstjenester og konserter.

Kvinnenes minnekapell
Messer og tidebønner

Det har vært sunget messer og tidebønner i Nidarosdomen i snart 800 år.

Allerede på 1300-tallet fikk kirken sitt første orgel. Korsangen ved de daglige gudstjenestene var det i middelalderen kannikene, de høygeistlige prestene ved domkirken som stod for, sammen med elevene ved katedralskolen.

Elevene hadde i begynnelsen tilhold i «lektoriet» - kapellet i nordre tverrskip som senere fikk navnet Kvinnenes minnekapell.

Dagens virksomhet bygger dermed på en lang og stolt tradisjon, samtidig som det stadig søkes nye veier for å formidle og tolke evangeliet på nytt, gjennom samtidens ord, toner og nye kunstneriske uttrykk.

Nidarosdomen VestfrontenNidaros domkirke er landets nasjonalhelligdom, bispedømmets hovedkirke og menighetskirke for den lokale menighet som sogner til domkirken. Det kirkemusikalske nedslagsfelt spenner derfor fra det lokale til det nasjonale/internasjonale.

Sentral i byens kulturliv

Som byens eldste kulturinstitusjon i kontinuerlig drift har den kirkemusikalske virksomheten ved domkirken en sentral plass også i byens kulturliv. Jevnlig samarbeides det med øvrige kulturelle aktører og institusjoner i byen som for eksempel Trondheim Symfoniorkester, TrondheimSolistene, Trøndelag teater, Trondheim kommunale kulturskole, NTNU, Kirkens Bymisjon i Trondheim.

Olavsfestdagene


Som signalbygg så vel som åndelig og kulturelt kraftsentrum, er Nidaros domkirke ofte en naturlig arena for ulike festivaler, som for eksempel Olavsfestdagene, KamFest/Trondheim Kammermusikkfestival Trondheim Jazzfestival og Barokkfest.


Nidarosdomens oratoriekorDe faste gudstjenestene på søndager og andre helligdager gjennom kirkeåret danner sentrum i menighetens gudstjenesteliv som i den kirkemusikalske virksomhet.

Ved høymessene deltar normalt et av korene knyttet til Nidaros domkirke; Nidarosdomens Jentekor, Nidarosdomens Guttekor, Schola Sanctae Sunnivae, Trondheim Vokalensemble, Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor.

Regelmessig fremføres større verker for kor, solister og instrumenter i rammen av søndagens høymesse, som for eksempel messer, kantater og lignende.

I tillegg holder korene jevnlig konserter både i inn- og utland, - både med de store oratorier fra den kirkemusikalske tradisjon såvel som nyere verk og samtidsmusikk.

Gregorianske sangtradisjon

Det legges også vekt på å forvalte og levendegjøre den gregorianske sangtradisjonen med utgangspunktet i Olavskulten som hadde sitt utspring i miljøet rundt katedralen i Nidaros i middelalderen. Korene i Nidarosdomen har videre gjort en rekke kritikerroste innspillinger - flere av dem Grammy-nominert. For ytterligere informasjon om disse vises til presentasjon av det enkelte kor.

Steinmeyerorgelet


Orglene i Nidarosdomen er i verdensklasse, ikke minst barokkorglet Wagnerorglet fra 1740, og Steinmeyerorglet - katedralens hovedorgel - et av de største kirkeorglene i Nord-Europa.

Orgelklang, orgelmeditasjon og orgelfest

Orglene i Nidarosdomen er i verdensklasse, ikke minst barokkorglet Wagnerorglet fra 1740, og Steinmeyerorglet - katedralens hovedorgel - et av de største kirkeorglene i Nord-Europa. Den praktfulle orgelklangen utgjør for mange selve «lydsporet» ved de mange gudstjenester og kirkelige handlinger som jevnlig finner sted i domkirken. I tillegg benyttes orglene jevnlig til konserter og plateinnspillinger med profilerte orgelsolister fra hele verden, og mange turister som besøker byen ønsker å høre de berømte orglene i katedralen.

En ukentlig tradisjon for mange av byens beboere og turister er lørdagens orgelmeditasjon - en kort musikkandakt med hovedsakelig orgelmusikk, bønn og lesning av kommende søndags bibeltekst.

I tillegg tilbys det gjennom året ulike serier av orgelkonserter, som for eksempel Sommerens Internasjonale Orgelserie.

Jevnlig arrrangeres Orgelfest - en internasjonal orgelfestival som søker å presentere orglet for alle aldersgrupper, både i nye og utradisjonelle former, så vel som det klassiske orgelrepertoaret.


Petra Bjørkhaug

Katedral og orgelklang

I mange år har Nidaros domkirke og Vår Frue menighet og Nidarosdomens restaureringsarbeider - i regi av Den kulturelle - skolesekken invitert byens sjetteklassinger til «Katedral og orgelklang».

Siden tilbudet startet opp i 2014 har 14.000-15.000 barn besøkt Nidarosdomen, blitt kjent med katedralen og fått høre hva Steinmeyerorgelet kan by på.

Les mer her

Våre musikere

Fire musikere er ansatt i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet, samt to musikkprodusenter.


Petra Bjørkhaug

Petra Bjørkhaug, domkantor

Karen Haugom OlsenKaren Haugom Olsen, domkantor

Dirigent for Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor

Erling With AasgaardErling With Aasgaard, fungerende domkantor

Anita Brevik

Anita Brevik, dirigent og kunstnerisk leder Nidarosdomens jentekor

Musikkprodusenter

Vegard Naustdal, musikkprodusent

Siv Smedseng, produsent, konsulent