Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)
Tlf 73 89 08 00 eller e-post.
For spørsmål om besøk, omvisninger, restaurering, forskning eller drift av Nidarosdomen og Erkebispegården.
Adresser og ansatte
Nidaros domkirkes sokn
Tlf 994 36 000 eller e-post.
For spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre kirkelige handlinger.
Adresser og ansatte