Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Søndag i Nidarosdomen

11.00 - Høymesse

I høymessen feirer vi, med alle som søker til Nidarosdomen, Jesu oppstandelse og at kjærligheten er sterkere enn døden. Samtidig som vi søker kraft og inspirasjon for oss selv, bærer vi også hele verden med oss i forbønn. Et av kirkens mange kor leder sangen. Musikken i høymessen søker å løfte oss inn i tilbedelsen gjennom klassisk og moderne kirkemusikk. Høymessen feires ved et av kirkens hovedaltere, og du kan alltid ta i mot nattverd på høymessene.

Les mer om nattverd her

18.00 - Kveldsmesse

På kveldsmessen er gudstjenesten mer stillferdig, kortere og enklere, men du inviteres inn til å synge salmer til orgelets toner, til ettertanke ut fra bibelens ord og bli berørt av Guds kjærlighet i nattverden.

Den første søndagen i måneden feires Messe for heling og trøst, en enkelere, kortere og mer sanselig gudstjeneste. Hit kan du komme med det du bærer på, du kan be for noen, eller søke ro og helhet for deg selv. du kan bli velsignet, salvet eller bedt for – uansett hva det gjelder. Slik håper vi å åpne veien til Guds helende kraft.

Annenhver søndag har studentprestene ansvar for kveldsmessen. Da deltar studenter aktivt som musikere og medhjelpere. Etter gudstjenesten inviterer de til kirkekaffe i Kirkestuene, Waisenhuset, Kongsgårdsgata 2.

Hver tredje søndag i måneden feires kveldsmessen som anglikansk kveldsmesse. Denne gudstjenesten følger ordningen for Church of England, og alle er velkommen. The Anglican Church in Trondheim har ansvar for disse gudstjenestene.

Orgelmesse


Orgelmesse er en kveldsmesse hvor de fleste av salmene er erstattet med meditasjonsmusikk på orgel.

Musikk har en helt spesiell rolle i kirken vår. Både i liturgi og gudstjenesteliv er musikkens egenverdi sentral. Med musikken kan vi skape hellige rom for alle menneskets livserfaringer.

Ved disse gudstjenestene får domkirkens barokkorgel komme til sin rett som gudstjenesteinstrument. Orgelet ble bygget av Joachim Wagner i 1741, og det framstår som et særdeles velklingende instrument som er et av få bevarte større orgler fra denne tidsperioden.

Avvik fra denne rytmen kan forekomme i forbindelse med høytider og ferier. På høytidsdager er det normalt ikke kveldsmesse.

Hverdag i Nidarosdomen

På hverdagene er kirken åpen fra vestfronten. Selv om du i denne åpningstiden må betale om du vil inn for å se bygningen, er det gratis om du skal gå på gudstjeneste eller ønsker å be.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

12.05 - Middagsbønn i Kvinnenes minnekapell

Hver dag kan du komme inn i katedralen for å få en stille pause i hverdagen. Vi ber middagsbønn etter kirkens gamle tradisjon. Bibeltekstene som leses rommer menneskelig erfaring av frykt og usikkerhet, lengsel og håp.

Inngang ved Vestfronten. Du trenger ikke betale inngangsbillett, men sier ifra at du skal på middagsbønn til den som sitter i døra. Middagsbønnen varer ca. 10. minutter.

Tirsdag

8.30 - Morgensang i Kapittelhuset

Hver tirsdag er det morgsanggudstjeneste i Kapittelhuset. Mange av byens prester samles her, men gudstjenesten er åpen for alle. Vi får høre kommende helgs bibeltekster, synge salmer og ber for verden.

Johanneskapellet

Onsdag

12.05 - Middagsmesse i Johanneskapellet

Hver onsdag inviterer vi til en kort messe, en enkel gudstjeneste på ca. 15 minutter. Den skal være en liten kilde å hvile i, midt i hverdagen. Du får høre dagens bibeltekst, vi deler brød og vin, ber for verden og for menighetene i bispedømmet vårt.

Fredag

18.00 - Vesper (aftensang) i Kapittelhuset

Hver fredag, året rundt, ber vi den tradisjonelle kveldsbønnen vesper i Kapittelhuset. Denne tidebønnen blir sunget på de tradisjonelle gregorianske melodiene, og består av bibelske salmer, bibellesninger og bønner. Den gregorianske musikken knytter oss til en åndelig tradisjon som fremdeles i vår tid gir mennesker ro og en mediativ inngang til Gud. Samtidig knytter denne tradisjonen oss til den jødiske gudstjenesten på Jesu tid, der de bibelske salmene ble sunget og tekster og bønner lest.

Vesper i Kapittelhuset.

Lørdag

12.30 - Orgelmeditasjon

Hver lørdag inviterer vi til en stund til ettertanke med orgelmusikk, en av søndagens bibeltekster, Fadervår og velsignelsen. Både fastboende og besøkende kommer til domkirken for å sette seg ned midt i lørdagens mylder og lytte til et av kirkens tre orgler. Organisten presenterer orgelmusikk som både kan utfordre og inspirere, ofte av dagen eller tiden i kirkeåret.

(Foto: Joakim Birkeland)

Pilegrimsgudstjenester

Hver ettermiddag om sommeren ønsker vi velkommen til pilegrimsgudstjeneste (unntatt fredag og søndag, da det er vesper og kveldsmesse). Hit kommer pilegrimer som har reist til Trondheim, men like mye er byens mennesker og besøkende velkommen til en rolig halvtime mot slutten av dagen.

Pilegrimsgudstjenesten, som hovedsakelig er i Kapittelhuset, er en kveldsbønn med salmer, bibellesning og bønn, med mulighet for lystenning og personlig forbønn. I skoleferien er noen av gudstjenestene også med orgelmusikk.

Hele sommeren holder vi pilegrimsgudstjenester kl. 18.00. Dette er en kveldsgudstjeneste både for de som bor her og for tilreisende. Vi er alle på vandring gjennom livet og kan ha behov for en kilde. I denne gudstjenesten inviterer vi til stillhet, salmer eller orgelspill, enkel bibellesning, bønn og mulighet for lystenning.

Messe for små og store

En lørdag hver måned inviterer vi til gudstjenester særlig tilrettelagt for barn. Våren 2024 er det messe for store og små følgende datoer:

3. februar

9. mars

6. april

4. mai

Dåpsgudstjenester

Gjennom hele året døper vi barn og voksne i Nidarosdomen. Mange døpes også enkeltvis i Kapittelhuset, men vi feirer også større dåpsgudstjenester en gang i måneden med inntil åtte dåpsbarn. I tillegg er det høymesser med dåp.