Nidaros domkirkes sokn

For spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre kirkelige handlinger.

Besøks- og postadresseNidaros domkirkes sokn


Kongsgårdsgt. 2


7013 TRONDHEIM


post@nidarosdomen.no


Organisasjonsnummer 976 998 103


Fakturaadresse


Nidaros domkirkes sokn


c/o Kirkelig fellesråd i Trondheim


Postboks 2300 Torgarden


7004 Trondheim


994 36 000


E-post: regnskap.trondheim@kirken.no


Om mulig: Send EHF-faktura


Henvendelser/søknader vedrørende leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke


utleie@nidarosdomen.no


Utleiekoordinator: Sjur Olsborg 909 30 299

Prester

Kristin Moen Saxegaard domprost 958 93682 ks884@kirken.no
Andreas Hilmo Grandy-Teig sokneprest 941 72 326 ag829@kirken.no
Torstein Amundsen sokneprest 948 15 123 ta747@kirken.no
Marie Farstad kapellan 976 12 064 mf383@kirken.no
Øyvind Heggland prest, vikar 90254919 ho673@kirken.no

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug domkantor 909 61 797 pb866@kirken.no
Karen Haugom Olsen domkantor 934 85 683 ko834@kirken.no
Brita Sjöberg domkantor 986 20 020 bs877@kirken.no
Anita Brevik dirigent 948 54 227 ab727@kirken.no

Administrasjonen

Gunn O. Karlsaune daglig leder 926 60 295 gk546@kirken.no
Siv Smedseng konsulent 910 06 158 ss964@kirken.no
Karina Lein kommunikasjonsrådgiver 986 35 028 kl766@kirken.no
Sjur Olsborg kirketjener 909 30 299 so937@kirken.no

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal musikkprodusent 996 12 991 vn645@kirken.no
Siv Smedseng produsent 910 06 158 ss964@kirken.no

Menighetsmedarbeidere

Ina Myrvang Nilsen klokker 930 51 349 in237@kirken.no
Andreas Dundas Helgheim kirketjener 994 36 000 ah953@kirken.no
Mari Kristine Brækken diakoniarbeider 936 97 801 mb597@kirken.no
Martine Moore Edvardsen menighetspedagog og ungdomsdiakon 930 54 561 me693@kirken.no