Besøks- og postadresse
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
Kongsgårdsgt 2
7013 TRONDHEIM

E-post: post@nidarosdomen.no
Org.nr.: 976 998 103

Fakturaadresse:
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
c/o Kirkelig fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM
menighetsregnskap.trondheim@kirken.no

Henvendelser/søknader vedr utleie:
utleie@nidarosdomen.no

Prester

Ragnhild Jepsen
domprost i Nidaros — 979 76 035
Andreas Hilmo Grandy-Teig
sokneprest — 941 72 326
Torstein Amundsen
sokneprest — 948 15 123
Marie Farstad
Vikarierende kapellan — 976 12 064

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug
fung. ledendene domkantor — 909 61 797
Magne H. Draagen
domkantor — 906 98 333
Karen Haugom Olsen
Domkantor (kor) — 482 00 728
Anita Brevik
Kordirigent (Nidarosdomens jentekor) — 948 54 227

Administrasjonen

Jan Schrøder
menighetsforvalter — 461 26 222
Inger Helén Nygård
avdelingsleder, domprostiet — 928 10 420
Jørund Hølaas
administrasjonskonsulent, domprostiet — 959 21 193
Siv Smedseng
konsulent (50%) — 910 06 158

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal
musikkprodusent / musikkadm. — 996 12 991
Siv Smedseng
produsent (50%) /musikkadm. — 910 06 158

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkeland
klokker — 915 24 462
Karina Lein
kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider — 986 35 028
Ragnar «Timmo» Aune
kirketjener — 91584017
Mari Kristine Brækken
diakoniarbeider — 959 41 953
Bjørn Vevang
kulturarbeider diakoni — 909 60 489
Martine Moore Edvardsen
menighetspedagog og ungdomsdiakon — 930 54 561
Sjur Olsborg
Kirketjener — 90930299