Besøks- og postadresse
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
Kongsgårdsgt 2
7013 TRONDHEIM

E-post: post@nidarosdomen.no
Org.nr.: 976 998 103

Fakturaadresse:
menighetsregnskap.trondheim@kirken.no

Henvendelser/søknader vedr utleie:
utleie@nidarosdomen.no

Prester

Ragnhild Jepsen
domprost i Nidaros — 979 76 035
Bodil Slørdal
sokneprest — 909 85 698
Torstein Amundsen
sokneprest — 948 15 123
Beate Iren Lerdahl
kapellan - 907 18 300

Kirkemusikere

Magne H. Draagen
ledende domkantor — 90698333
Petra Bjørkhaug
domkantor — 909 61 797
Karen Haugom Olsen
domkantor - 482 00 728
Anita Brevik
dirig. Nidarosdomens jentekor — 948 54 227

Administrasjonen

Jan Schrøder
Menighetsforvalter — 46126222
Inger Helén Nygård
leder sone domprostiet — 928 10 420
Jørund Hølaas
administrasjonskonsulent — 959 21 193
Marit Syrstad Lund
prostesekretær/konsulent - 976 92 857
Siv Smedseng
konsulent (50%) — 910 06 158

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal
musikkprodusent / musikkadm. — 996 12 991
Siv Smedseng
produsent (50%) /musikkadm. — 910 06 158

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkeland
klokker — 915 24 462
Sjur Olsborg
kirketjener — 909 30 299
Ragnar "Timmo" Aune
kirketjener — 91584017
Mari Kristine Brækken
diakoniarbeider — 959 41 953
Bjørn Vevang
kulturarbeider diakoni — 909 60 489
Marit Arnesen Bergendal
klokkervikar — 980 66 286
Anne Sigrid Refsum Imsen
klokkervikar — 915 16 583