Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

For spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre kirkelige handlinger.

Besøks- og postadresse
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
Kongsgårdsgt 2
7013 TRONDHEIM

E-post: post@nidarosdomen.no
Org.nr.: 976 998 103

Fakturaadresse:
Nidaros domkirke og Vår Frue menighet
c/o Kirkelig fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM
regnskap.trondheim@kirken.no

Henvendelser/søknader vedr leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke:
utleie@nidarosdomen.no

Prester

Ragnhild Jepsen domprost i Nidaros 979 76 035 rj899@kirken.no
Andreas Hilmo Grandy-Teig sokneprest 941 72 326 ag829@kirken.no
Torstein Amundsen sokneprest 948 15 123 ta747@kirken.no

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug fung. ledendene domkantor 909 61 797 pb866@kirken.no
Magne H. Draagen domkantor 906 98 333 md443@kirken.no
Karen Haugom Olsen domkantor (kor) 482 00 728 ko834@kirken.no
Anita Brevik kordirigent (Nidarosdomens jentekor) 948 54 227 ab727@kirken.no

Administrasjonen

Sjur Olsborg fung. daglig leder / kirketjener 90930299 so937@kirken.no
Siv Smedseng konsulent (50%) 910 06 158 ss964@kirken.no
Karina Lein kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider 986 35 028 kl766@kirken.no

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal musikkprodusent / musikkadm. 996 12 991 vn645@kirken.no
Siv Smedseng produsent (50%) /musikkadm. 910 06 158 ss964@kirken.no

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkeland klokker 915 24 462 sb564@kirken.no
Ragnar «Timmo» Aune kirketjener 91584017 ra594@kirken.no
Mari Kristine Brækken diakoniarbeider 959 41 953 mb597@kirken.no
Bjørn Vevang kulturarbeider diakoni 909 60 489 bv956@kirken.no
Martine Moore Edvardsen menighetspedagog og ungdomsdiakon 930 54 561 me693@kirken.no