Besøks- og postadresse

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

Kongsgårdsgt 2

7013 TRONDHEIM

Telefon: 99 43 60 00

E-post: post@nidarosdomen.no

Org.nr.: 976 998 103

Fakturaadresse:

Nidaros domkirke og Vår Frue menighet

c/o Kirkelig fellesråd i Trondheim

Postboks 2300 Torgarden

7004 TRONDHEIM

regnskap.trondheim@kirken.no

Henvendelser/søknader vedr leie av Nidarosdomen og Vår Frue kirke:

utleie@nidarosdomen.no

Prester

Ragnhild Jepsen
domprost i Nidaros — 979 76 035
Andreas Hilmo Grandy-Teig
sokneprest — 941 72 326
Torstein Amundsen
sokneprest — 948 15 123
Marie Farstad
kapellan — 976 12 064

Kirkemusikere

Petra Bjørkhaug
fung. ledendene domkantor — 909 61 797
Magne H. Draagen
domkantor — 906 98 333
Karen Haugom Olsen
domkantor (kor) — 482 00 728
Anita Brevik
kordirigent (Nidarosdomens jentekor) — 948 54 227

Administrasjonen

Jan Schrøder
daglig leder — 461 26 222
Siv Smedseng
konsulent (50%) — 910 06 158
Karina Lein
kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider — 98635028

Musikkadministrasjon

Vegard Naustdal
musikkprodusent / musikkadmin. — 996 12 991
Siv Smedseng
produsent / konsulent (50%) — 910 06 158

Menighetsmedarbeidere

Solveig Birkeland
klokker — 915 24 462
Ragnar «Timmo» Aune
kirketjener — 91584017
Mari Kristine Brækken
diakoniarbeider — 959 41 953
Bjørn Vevang
kulturarbeider diakoni — 909 60 489
Martine Moore Edvardsen
menighetspedagog og ungdomsdiakon — 930 54 561
Sjur Olsborg
kirketjener — 90930299