Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Gjennom gudstjenester, konserter og andre arrangementer ønsker vi å formidle at det finnes en himmel over livet. Evangeliet må leses og tolkes inn i vår tid og inn i våre liv. Å være nærværende og tydelig både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er en av kirkens viktigste oppgaver.

Nidarosdomen er en menighetskirke med alle de funksjoner og aktiviteter det innebærer; gudstjenestelivet, dåp, konfirmasjon, vielse, gravferd, kirkemusikk, undervisning, diakoni og annet menighetsarbeid.

Kirken har seks kor. De deltar i våre gudstjenester. Samtidig har de en betydelig konsertvirksomhet.

Vi takker alle frivillige hjelpere

Frivillige, folk som gjør en innsats uten å ta betalt for det, skaper rom for deg og meg i kirken. Hva ville vel kirken vært uten alle frivillige? Vi takker hver og en.

Noen å snakke med?

Ønsker du samtale eller sjelesorg? I Nidarosdomen ønsker vi å invitere til viktige samtaler.

Barn og unge

Karnevalsfering, 4-årsbok, tegnekork, Helligetrekongersfest - under Nidarosdomens hvelv er det rom for undring for små og store.