Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

I Nidarosdomen finner barna ulike rom. Noen oppdager de små fjesene eller bildene i steinene på omvisning. Noen finner sin yndlingsplass inntil en søyle. Noen lærer seg sang, kirkemusikk og gudstjenesteliv gjennom å synge i jente- eller guttekoret. Noen kommer på gudstjenestene og tar med seg fortellingene om Jesus, som også var barnas venn, eller et lite nattverdsbrød forsiktig i en åpen hånd.

I Nidarosdomen vil du finne tilbud for barn som er innom på besøk. Du er velkommen med barn på feiring, aktiviteter og gudstjenester gjennom året. Vi inviterer jevnlig bestemte aldersgrupper av døpte til trosopplæringsaktiviteter.