Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Ved gudstjenestene kan det bli lenge å sitte i ro for barna. Domkirka har figurer og bilder og vakker arkitektur å se på, men underveis i gudstjenesten kan barn tegne ved tegnebordet, eller se i bøker. Det kan også være fint å gå sammen med en voksen og se på rommet, og kanskje stoppe og tenne et lys.