Personvernerklæring

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) utøver statens ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidaros domkirke og Erkebispegården i Trondheim. NDRs personvernerklæring kan du laste ned her.