Vestfronten er Nidarosdomens rikt dekorerte fasade mot vest. Den er utformet som en skjermfront, som består av de to vesttårnene og veggfeltet som binder dem sammen.

Vestfronten

Et glassmaleri består av mange fargede eller malte glassbiter, festet sammen med blyremser til en mosaikk.

Glassmaleriene i Nidarosdomen

Den samiske alterutsmykningen i Nidarosdomen ble innviet under Tråante i 2017. Alteret er laget av den sørsamiske kunstneren Folke Fjällström.

Det samiske alteret