Nidarosdomen er bygd over gravstedet til Olav den hellige – vikingkongen som ble Norges nasjonalhelgen.

Olav Haraldsson

Høvdingesønnen Olav Haraldsson ble født på 990-tallet og vokste opp på Ringerike. Som ung gutt reiste han ut i viking. Reisene tok ham til England, hvor han kjempet i hæren til Kong Ethelred. I Frankrike tilbragte han to vintere ved Hertug Richards hoff i Normandie. Under oppholdet i Normandie fikk Olav opplæring i den kristne tro, og han ble døpt i Rouen i 1014.

Slaget på Stiklestad

Året etter returnerte Olav til Norge med mål om å samle landet til et kristent rike under sitt styre. Han begrunnet retten til tronen med at han var etterkommer etter Harald Hårfagre. Rikssamlingen ble fullført med Olavs hylling på Øretinget i 1016. Han var den eneste kongen som var blitt hyllet av alle de norske tingene. Fra England hadde Olav med seg prester og biskoper som bisto i kristningsarbeidet, og i 1024 ble kristendommen statsbærende religion i Norge.

Olav hadde mektige motstandere blant de norske stormennene, og hans brutale fremferd gjorde ham upopulær. Da Kong Knut av Danmark inntok landet i 1028, flyktet Olav til sin svoger i Gardariket. Han returnerte to år senere for å gjenerobre makten, men han ble stanset av en stor bondehær ledet av norske stormenn. 29. juli 1030 sto slaget på Stiklestad, hvor Olav ble drept.

Olav blir helgen

Etter slaget ble Olavs lik fraktet til Nidaros og begravet ved bredden av Nidelva. Snart begynte folk å fortelle historier om mirakler som skjedde rundt kroppen til kongen. Ett år og fem dager etter slaget ble graven åpnet og Olav ble helligkåret. De som var tilstede fortalte at kongen så ut som han sov. Liket var uforandret, men hår og negler hadde vokst.

Helgenens kropp ble lagt i et vakkert sølvskrin. Skrinet sto først i Clemenskirka, men ble senere flyttet til kirka som ble bygget over graven hans. Her sto det ved alteret gjennom resten av middelalderen. Historiene om Olavs mirakler spredte seg, både i Norge og resten av Europa, og helgengraven i Nidarosdomen ble det viktigste pilegrimsmålet i Nord-Europa.

Olav den hellige blir ofte fremstilt med kongekrone, øks og en drage under føttene. Kronen symboliserer at han er Norges evige konge. Øksen viser hans autoritet som rettferdig lovgiver, men er også redskapet som fratok ham livet. Dragen kan tolkes på flere måter, både som et bilde på Satan og ondskapen som kongen overvant. Kanskje er den også et bilde på kongens eget syndefulle liv.