Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Den eldste bygghytta i Norden
I Europa i middelalderen var det vanlig å organisere bygging av katedraler i en bygghytte. Bygghyttene var lokalisert ved siden av eller i nærheten av katedralen og her var flere håndverksfag representert.

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) er den eldste bygghytta i Norden. NDR ble opprettet i 1869 for å gjenoppbygge Nidaros domkirke (på folkemunne kalt Nidarosdomen), som delvis lå i ruiner etter flere branner i middelalderen.

I Bygghytta jobber steinhuggere, murere, blyglassarbeidere, tømrere, smeder og gipsmakere sammen for å ta vare på Nidarosdomen og Erkebispegården. Sammen med håndverkerne jobber forskere med registrering, overvåkning og planlegging av nye restaureringsprosjekter. I 2020 fikk bygghytta plass på UNESCOs liste over gode vernepraksiser.

Opplæring og utdanning
I tillegg til å restaurere og vedlikeholde Nidarosdomen og Erkebispegården, jobber NDR for å bevare og videreutvikle de tradisjonelle håndverkene som er representert ved bygghytta. Handlingsbåren kunnskap fra de eldre, erfarne håndverkerne til de nye har alltid vært vektlagt ved verkstedene, og tverrfaglig kunnskap står høyt i hevd. I dag kombineres den tradisjonelle, interne videreutdanningen av håndverkerne med en bachelorutdanning i teknisk bygningsvern ved NTNU.

Bygghytta ved NDR er av Stortinget utpekt til å være et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein.