Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Bli kjent med Bygghytta ved Nidarosdomen

At Bygghytta ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har fått en årbok, er et uttrykk for at Bygghytta er blitt en arbeidsplass med svært varierte oppgaver.

Bygghytta er utpekt som nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein. Dette betyr at de ulike håndverksfagene i Bygghytta; stein, mur, smed, gips, snekker og blyglass, ikke bare utfører oppgaver på Nidarosdomen og Erkebispegården, men også på andre bygninger rundt om i landet. Sammen med håndverkerne jobber også forskere, arkeologer og andre rådgivere innenfor restaurering.

I 2020 ble også NDR sammen med 17 andre europeiske bygghytter innskrevet på UNESCOs Immateriell kulturarvsliste over god vernepraksis. Dette forplikter oss i enda større grad til å formidle prosjekter og resultater til et bredere publikum.

Les mer om årbøkene her