Bli kjent med Bygghytta ved Nidarosdomen

At NDR, eller Bygghytta, har fått en årbok, er et uttrykk for at verkstedet, eller det Nasjonale kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein ved NDR er blitt en arbeidsplass med svært varierte oppgaver

Statusen som nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein betyr at de ulike håndverksfagene innenfor stein, mur, smed, gips, snekker og blyglass utfører oppgaver ikke bare på Nidarosdomen og Erkebispegården, men også på andre bygninger rundt om i landet. Sammen med håndverkerne jobber også forskere, arkeologer og andre rådgivere innenfor restaurering. Til sammen blir dette en bygghytte.

I 2020 ble også NDR sammen med 17 andre europeiske bygghytter innskrevet på UNESCOs Immateriell kulturarvsliste over god vernepraksis. Dette forplikter oss i enda større grad til å formidle prosjekter og resultater til et bredere publikum.