Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Bygghyttas årbok 2022 er den tredje i rekken. Årboka er i hovedsak viet til restaureringen av Kongeinngangen, som ble gjenåpnet i juni 2022, etter 12 års omfattende restaurering.

Unik kunnskap

24. juni 2022 kunne Bygghytta ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider med stolthet erklære Kongeinngangen ferdig restaurert. Den vakre portalen har blitt tilbakeført med kunnskap om materialkvalitet og håndverksmetoder fra den tiden katedralen ble bygget, og er forhåpentligvis rustet til å stå århundrer inn i fremtiden.

Artiklene i Bygghyttas årbok 2023 er stort sett hentet fra foredrag som ble holdt på fagdagen om Kongeinngangen i mai.

Alle utgaver av Bygghyttas årbok fås kjøpt i Nidarosdomens butikk i Besøksenteret ved Nidarosdomen og i nettbutikken.

Offisiell åpning

Den 24. juni 2022 var det endelig klart for offisiell gjenåpning av Kongeinngangen. En rekke prominente gjester var invitert, blant annet Barne- og familieminister Kjersti Toppe, preses Olav Fyske Tveit og biskop Herborg Finnset. Hele byens befolkning var invitert til å feire sammen med oss denne dagen. Vi bød på kaffe og kake, taler og åpningskonsert inne i kirka.

I et strålende sommervær kom det så mange som 5-600 gjester, og den tre meter lange bløtkaka falt tydelig i smak. Snoren ble klippet av ministeren, preses og undertegnede. På konserten i kirka bød fiolinist Arve Tellefsen og organist Erling With Aasgård på vakre toner.

Senere på kvelden ble det avholdt kranselag for inviterte gjester i Erkebispegårdens Herresal. I etterkant av den offisielle åpningen har H.M. Dronning Sonja besøkt Kongeinngangen, og hun uttrykte stor beundring for arbeidet som er utført.

Offisiell åpning av Kongeinngangen 24. juni 2022.

Tålmodighet har vært den største utfordringen

Restaureringen av Kongeinngangen har vært et spennende og inspirerende prosjekt for de rundt 30 forskerne, rådgiverne og håndverkerne som jobber i Bygghytta, men til tider også vært svært utfordrende. Det har ikke bare vært «finarbeider» med hugging av vakre ornamenter eller muring av vakre hvelv. Det har også vært meisling av betongvegger fulle av gneis og granitt. Det har vært krevende demontering av middelaldersk kleberstein, som har vært murt opp med den hardeste sementmørtel. Tålmodigheten og tida dette arbeidet tar, slik at man ikke ødelegger de vakre gamle steinene som ble hugget for nesten 800 år siden, har vært en utfordring i seg selv.

Det å ta vare på og utvikle de gamle håndverksteknikkene har vært en sentral del av prosjektet. Likeså har man gjennom restaureringen av Kongeinngangen arbeide med å skaffe til veie og benytte materialer av rett kvalitet. Blant annet har Bygghytta åpnet et nytt klebersteinsbrudd i forbindelse med prosjektet, samt utviklet en kalkbasert mørtel som er tilpasset en restaurering som denne.

Steinhugger Ida finpusser på ornamentikken på Kongeinngangen.

Kunnskap om fortiden

I tillegg til den restaureringstekniske lærdommen vi kan trekke ut av prosjektet, byr Kongeinngangen på utrolig mange fortellinger. Fortellinger i form av bygningsarkeologiske spor, som sier noe om mennesker som har jobbet her og deres kunnskap og metoder. Vi kan se kleberstein fra en rekke ulike steinbrudd, fra Bakkaunet oppe på Kuhaugen her i Trondheim, fra Grytdal på Rognes, fra Mosjøen, Målselv og enda flere. Vi har funnet en rekke steinhuggermerker, de eldste fra 1230-tallet. Dagens steinhuggere har videreført denne tradisjonen, og setter sine signaturer på de nye steinene som er hugget, til glede for fremtidens arkeologer.

På UNESCOs liste over gode vernepraksiser

Et så omfattende prosjekt som Kongeinngangen krever høy kompetanse i alle ledd. Å ta vare på denne kompetansen gjennom overføring av håndbåren kunnskap har alltid vært viktig. I dag, som i middelalderen. Som en bekreftelse på at vi tar vare på og utvikler den immaterielle kunnskapen er Bygghytta ved Nidarosdomen sammen med 17 andre europeiske bygghytter innlemmet i UNESCOs liste over gode vernepraksiser. Dette er en stor og viktig anerkjennelse av arbeidet og tradisjonene vi fører videre også her langt nord i Europa.

Til glede for kommende generasjoner

Nå kan byens befolkning og tilreisende igjen oppleve denne flotte portalen med sine tallrike skulpturer og ornamenter. Kanskje like viktig som det fysiske resultatet, er den kunnskapen Bygghytta har tilegnet seg gjennom dette omfattende prosjektet. Vi sitter igjen med uvurderlig kunnskap som vil komme både Nidarosdomen og andre norske middelalderbygninger til gode.

Skrevet av:

Rune Langås

415 31 565