Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Ledige stillinger

Vi lyser jevnlig ut spennende stillinger. Følg med her.

 • 1.årig vikariat som gipsmaker

  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidarosdomen, som da lå delvis i ruin. Mer enn 150 år med kontinuerlig arbeid på katedralen har bidratt til utvikling av en unik, tverrfaglig kompetanse på restaurering av verneverdige bygninger i stein.

  NDR har håndverkere på fagområdene blyglass, gips, mur, smed, snekker og stein. Håndverkerne utgjør sammen med arkitekt, arkeologer, historiker og konservator det vi betegner som «Bygghytta» (en Bygghytte er definert som en organisasjon som utfører bygge- og restaureringsoppgaver på en katedral).

  Søknadsfrist: 2024-03-25

  Søk på stillingen
 • Steinhugger

  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidarosdomen, som da lå delvis i ruin. Mer enn 150 år med kontinuerlig arbeid på katedralen har bidratt til utvikling av en unik, tverrfaglig kompetanse på restaurering av verneverdige bygninger i stein.   NDR har håndverkere på fagområdene blyglass, gips, mur, smed, snekker og stein. Håndverkerne utgjør sammen med arkitekt, arkeologer, historiker og konservator det vi betegner som «Bygghytta» (en Bygghytte er definert som en organisasjon som utfører bygge- og restaureringsoppgaver på en katedral).

  Søknadsfrist: 2024-03-25

  Søk på stillingen
 • Snekker

  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidarosdomen, som da lå delvis i ruin. Mer enn 150 år med kontinuerlig arbeid på katedralen har bidratt til utvikling av en unik, tverrfaglig kompetanse på restaurering av verneverdige bygninger i stein.

  NDR har håndverkere på fagområdene blyglass, gips, mur, smed, snekker og stein. Håndverkerne utgjør sammen med arkitekt, arkeologer, historiker og konservator det vi betegner som «Bygghytta» (en Bygghytte er definert som en organisasjon som utfører bygge- og restaureringsoppgaver på en katedral).

  Søknadsfrist: 2024-03-25

  Søk på stillingen
 • Murer

  Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) ble opprettet i 1869 for å gjenreise Nidarosdomen, som da lå delvis i ruin. Mer enn 150 år med kontinuerlig arbeid på katedralen har bidratt til utvikling av en unik, tverrfaglig kompetanse på restaurering av verneverdige bygninger i stein.   NDR har håndverkere på fagområdene blyglass, gips, mur, smed, snekker og stein. Håndverkerne utgjør sammen med arkitekt, arkeologer, historiker og konservator det vi betegner som «Bygghytta» (en Bygghytte er definert som en organisasjon som utfører bygge- og restaureringsoppgaver på en katedral).

  Søknadsfrist: 2024-03-25

  Søk på stillingen