Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Etter 150 år har Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) i 2020 omsider en egen årbok. Artikkelforfatter: Rune Langås

Bli kjent med Bygghytta ved Nidarosdomen

At NDR, eller Bygghytta, har fått en årbok, er et uttrykk for at verkstedet, eller det Nasjonale kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein ved NDR er blitt en arbeidsplass med svært varierte oppgaver

Statusen som nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein betyr at de ulike håndverksfagene innenfor stein, mur, smed, gips, snekker og blyglass utfører oppgaver ikke bare på Nidarosdomen og Erkebispegården, men også på andre bygninger rundt om i landet. Sammen med håndverkerne jobber også forskere, arkeologer og andre rådgivere innenfor restaurering. Til sammen blir dette en bygghytte.

I 2020 ble også NDR sammen med 17 andre europeiske bygghytter innskrevet på UNESCOs Immateriell kulturarvsliste over god vernepraksis. Dette forplikter oss i enda større grad til å formidle prosjekter og resultater til et bredere publikum.

Utover dette året vil NDR legge ut artiklene fra den første årboka, forhåpentlig til glede for mange, og som en appetittvekker for den neste årboka. Vi håper å kunne presentere denne på førjulsvinteren 2021.

Årbok 2020 – Forord

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) som ble etablert allerede i 1869 for å restaurere og gjenreise Nidaros domkirke, er virksomheten kompetansesenteret ligger innunder. Dermed tok det altså hele 151 år før den første årboka kom. Våre forgjengere har selvsagt også dokumentert sine arbeider, på ulike måter og med ulik kvalitet.

I dag dokumenteres arbeidet i databaser, ulike arkivsystemer og den formelle årsrapporten som vår overordnede i kulturdepartementet krever. Det å lage ei årbok som forteller litt mer inngående om kompetansesenteret sine aktiviteter gjennom året, er noe vi nå har lyst til å gjøre som en tradisjon. Dere vil få mulighet til å lese faglige og morsomme kapitler, om både håndverk, historie og mer til. Årboka har vi valgt å kalle Bygghytta.

Les Bygghytta 2020 her

Hva er en bygghytte

En bygghytte er definert som en organisasjon som utfører bygge-/restaureringsoppgaver i tilknytning til en katedral, og de oppsto allerede i middelalderen. Kompetansesenteret ved NDR er i dag Nordens eneste bygghytte. Her i våre verksteder i Bispegata 11 på Kalvskinnet har vi et slikt fagmiljø. Vi utøver både forskning og utredningsoppgaver, og vi har de håndverksfagene som kreves for å holde en katedral ved like. Til sammen blir dette en bygghytte.

Hva har Bygghytta jobbet med i 2020

Kompetansesenteret har jobbet med en rekke oppgaver innenfor ulike fagområder. Vi har, som mange andre, blitt preget av pandemien Covid-19. Det gjelder både ved tapte inntekter og ved redusert faglig aktivitet rundt omkring i Norge og Europa, der mye er avlyst eller foreløpig utsatt til 2021. I sommer bidro vi sammen med de øvrige avdelingene ved NDR med å skape nye aktiviteter i Borggården i Erkebispegården. Her klarte vi å skape et stort folkeliv for Norgesturistene, med både servering, teater, kunst og mange andre aktiviteter. Bygghytta bidro med håndverksdemonstrasjoner, forelesninger og rigging av arrangementet.

I tillegg har vi uført en rekke mer ordinære oppgaver. Restaureringen av Kongeinngangen går sin gang. Denne forhallen på korets søndre side fra ca. 1230 er en svært rikt dekorert bygningsdel. Den krever det ypperste av flere faggrupper, slik at den om ikke alt for lenge kan vises frem i all sin prakt til de besøkende. Arbeidene startet i 2011, og dersom alt klaffer i innspurten vil restaureringen avsluttes i 2021. Flere av artiklene i årboka omhandler arbeidet med Kongeinngangen, både stein, mørtler og dokumentasjon.

Parallelt med dette har vi startet forberedelsene til det neste store restaureringsprosjektet: Korets nordre fasade. Når de permanente stillasene kommer opp her, vil de nok sees fra byen de kommende ti årene, minst.

Likeså er 2020 det året da Nidarosdomen fikk ny innvendig belysning. Dette har vært et krevende og omfattende prosjekt. Men når det nå står ferdig ser vi hvor utrolig mange flotte arkitektoniske detaljer som nå kommer til syne. Detaljer som tidligere har vært skjult av mørket.

Artikkelforfatter:

Langås, Rune, f. 1966, ansatt 1983, steinhugger, BA restaureringstekniker

Skrevet av:

Rune Langås

41531565