Erkebispegården

Side om side med Nidarosdomen ligger Erkebispegården. I mer enn 800 år har Erkebispegården vært et møtested for mektige menn, arena for viktige møter og storslagne fester.

Erkebispegården har vært tilholdssted for 27 erkebiskoper. Erkebispesetet i Nidaros omfattet Norge nord for Dovre, Island, Færøyene, Grønland, Orknøyene og Isle of Man. De som bodde innenfor Erkebispesetet måtte betale tiende til Erkebiskopen. Erkebiskopen var derfor en veldig rik mann. Etter reformasjonen ble gården i kongens eie og ble kalt kongsgården. Den gangen var Norge i union med Danmark og kongen satt i København. Så det var adelige lensherrene, som bodde i Erkebispegården og krevde inn skatter på vegne av danskekongen. På slutten av 1600-tallet tok militæret over gården og brukte den som lager.

Erkebiskopen bodde i Nordfløya, den eldste delen av Erkebispegården, og her tok han imot sine gjester, her krevde han inn skatt og her holdt han store fester. På festene ble folk plassert etter rang, og man fikk servering etter rang. De viktigste fikk sitte nærmest erkebiskopen og fikk den beste maten. De med lavest rang måtte se på, eller spise grøt.

I dag finner man tre museer i Erkebispegården, og den eldste delen av gården benyttes til representasjonslokale for høytidelige mottakelser og middager. I hvelvrommene i vestfløyen kan man besøke Riksregalieutstillingen, hvor kongekronen og de andre norske regaliene er utstilt. I Museet Erkebispegården kan man oppleve originalskulpturer fra Nidarosdomen og se de viktigste funnene fra de arkeologiske utgravningene som foregikk i Erkebispegården på 1990-tallet. I Forsvarsmuseet, Rustkammeret, kan man lære mer om forsvarets historie i Midt-Norge.

Museet Erkebispegården

Besøk et av Trondheims mest spennende museer og opplev arkeologiske funn fra Erkebispegården.

Museet Erkebispegården

Riksregaliene

Opplev kongekronen og resten av de norske kronjuvelene i Riksregalieutstillingen i Erkebispegården.

Riksregaliene

Forsvarsmuseet - Rustkammeret

Besøk Forsvarsmuseet Rustkammeret i Erkebispegårdens vestlige fløy.

Forsvarsmuseet - Rustkammeret