Nidarosdomens gudstjenestepuls går gjennom dagen, uken, måneden, hele året.

Gudstjenestepuls

Gudstjenestene finner sted både i hovedrommet og i Nidarosdomens mange mindre kapeller. Noen varer knappe kvarteret. Andre i en time eller mer. Du er alltid velkommen til Nidarosdomens gudstjenester.

Hver tirsdag er det morgenbønn. Midt på dagen alle hverdager er det middagsbønn eller middagsmesse, alle korte gudstjenester. Du kan også delta i aftenbønn (vesper). Hver lørdag er det orgelmeditasjon, søndag høymesse og kveldsmesse. Alle er velkommen til gudstjeneste i Nidarosdomen, enten det er for et pustehull i hverdagen, eller som en del av hellig- og hviledagen.

Om sommeren strømmer pilegrimer fra hele verden til Nidarosdomen. Hver ettermiddag gjennom hele sommeren er det pilegrimsgudstjenester. Om du har gått kort eller langt er du hjertelig velkommen også til disse.

Les mer om gudstjenestelivet i Nidarosdomen her.