Nidarosdomen har en ukentlig gudstjenesterytme. Den slår som en puls gjennom hele året.

Søndag i Nidarosdomen

11.00 - Høymesse

Søndagens hovedgudstjeneste med nattverd. Høymessen i Den norske kirke har sine liturgiske røtter i den katolske messen via Martin Luthers tyske messe blant annet med videreføring av messeleddene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei.

Her klargjør Thina Andresen høyalteret før påskenatt.


18.00 - Kveldsmesse

Den første søndagen i måneden feires Messen for heling og trøst. Denne gudstjenesten åpner et rom hvor du kan bli velsignet, salvet eller bedt for – uansett hva det gjelder. Hit kan du også komme bare for å være til stede.

Studentprestene har ansvar for kveldsmessene andre og fjerde søndag i måneden. Her deltar studenter aktivt som musikere og medhjelpere. Etter gudstjenesten inviterer Studentmenigheten til kirkekaffe i Kirkestuene, Waisenhuset.

Hver tredje søndag i måneden feires kveldsmessen som anglikansk gudstjeneste (på engelsk). The Anglican Church in Trondheim har ansvar for disse gudstjenestene.

Avvik fra denne rytmen kan forekomme i forbindelse med høytider og ferier. På høytidsdager er det normalt ikke kveldsmesse.

Korsalteret
Kveldsmessen feires ved korsalteret. Kapellan Marie Farstad er en av liturgene som leder blant annet helingsgudstjenesten.

Hverdag i Nidarosdomen

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag:

12.05 - Middagsbønn i Kvinnenes minnekapell

En kort gudstjeneste uten nattverd- om lag 15 minutter - med veksellesinger, dagens bibeltekst, bønner og velsignelse. DIsse gudstjenestene ledes av leke gudstjenesteledere.


Onsdag

12.05 - Middagsmesse i Johanneskapellet

Dette er en kort nattverdgudstjeneste, ca 20 min.


Fredag

18.00 - Vesper (aftensang) i Kapittelhuset

Vesper er en tradisjonell tidebønn i gregoriansk stil, som holdes omtrent ved solnedgangen.

Lørdag

13.30 - Orgelmeditasjon

En halv time med orgelmusikk, tekstlesing - en av kommende søndags bibeltekster - bønn og velsignelse. Varighet ca 20-25 minutter. Orgelmeditasjonen fremføres normalt på Steinmeyerorgelet, men innimellom benyttes Wagnerorgelet eller Kororgelet.

Steinmeyerorgelet
Under lørdagens orgelmeditasjoner spilles det som regel på Steinmeyerorgelet.