Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Vi besøker aldersboliger, serverer lunsj, synger og arrangerer andre sosiale aktiviteter. Hver uke har våre diakoner og prester hverdagsbønn i Vår Frue åpen kirke. Hit er alle velkomne.

I byen vår har vi eldre mennesker som ikke har vært vant til verken å gå i kirken, eller snakke med en prest. Kanskje ønsker de å snakke med noen fra kirken. Da er vi til stede for det.

Vi har også eldre mennesker med en annen tro og bakgrunn, men som ser verdien av menighetens arenaer for å komme sammen med andre mennesker.

Sokneprest, diakoniarbeider og musiker er regelmessig på besøk ved sykehjem og aldersboliger i Midtbyen: EC Dahls sykehjem, Trondhjems Hospital, Øya helsehus, Thomas Angells hus, Vår Frue menighets aldersboliger, Mauritz Hansen gt. 4, St. Olavs Hospital.

Her holder vi månedlige andakter, samt jule- og nattverdsgudstjenester, sang- og hyggestunder. Vi tilbyr også besøk og samtale for den enkelte beboer.

Ønsker du å snakke om hverdagens små og store opplevelser, eller få sjelesorg, kan du kontakte Nidaros domkirkes sokn for å få besøk av prest eller diakoniarbeider:

Mari Kristine Brækken (diakoniarbeider)

93054561

Torstein Amundsen (sokneprest)

94815123