Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Vi avslutter kaffeserveringen bak i kirka og inviterer alle med fram til brosteinskorset lengre fremme i kirkerommet. Her er alle velkommen til et pusterom for stillhet, ettertanke og musikk.

Hverdagsbønnene ledes av ulike mennesker fra Kirkens Bymisjon. Felles er en enkel liturgi med lesning av en tekst fra Bibelen, stillhet, lystenning, bønn og velsignelse.

Musikk er med å ramme inn hverdagsbønnen.

Vi anbefaler alle som trenger et pusterom i hverdagen å komme til hverdagsbønn i Vår Frue kirke.

På tirsdager inkluderer hverdagsbønnen nattverd.

Velkommen!