Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Sokneprest, diakoniarbeider og musiker er regelmessig på besøk ved sykehjem og aldersboliger i Midtbyen: EC Dahls sykehjem, Trondhjems Hospital, Øya helsehus, Thomas Angells hus, Vår Frue menighets aldersboliger, Mauritz Hansen gt. 4, St. Olavs Hospital.

Her holder vi månedlige andakter, samt jule- og nattverdsgudstjenester, sang- og hyggestunder. Vi tilbyr også besøk og samtale for den enkelte beboer. Ønsker du å snakke om hverdagens små og store opplevelser, eller få sjelesorg, kan du kontakte Nidaros domkirke og Vår Frue menighet for å få besøk av prest eller diakoniarbeider.