Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Noen å snakke med

Det kan være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd og reaksjonene før og etter dødsfallet. Ofte er det dele erfaringer med noen som står i en liknende situasjon. Sorggrupper arrangeres som samtalegrupper i regi av menigheter og ideelle organisasjoner.

Sorgens mange spørsmål

  • Har jeg for mange / for få følelser?
  • Hvor lenge «skal» jeg sørge?
  • Hva er «normal» sorg?

Det finnes tusen spørsmål uten enkle svar, fordi vi mennesker møter tapserfaringene på ulike vis. Det er ingen riktig eller gal måte å sørge på. Det som vil være felles for alle er at vi bærer med oss tapserfaringene videre i livet.

Den norske kirke i Trondheim og Klæbu tilbyr sorggrupper. Gruppene er åpne for alle, uansett verdi- og livssyn. De ulike gruppene samordnes slik at man kan finne den gruppen som passer best. Hensikten er at deltakerne skal kunne dele sin sorg og lytte til hverandre, og på den måten være til gjensidig hjelp og støtte.

Det startes nye grupper hver vår og høst. Gruppene ledes av prest, diakon eller andre med kompetanse og erfaring fra sorgarbeid. De fleste gruppene møtes 7-8 ganger i løpet av et halvt års tid. Barne– og ungdomsgrupper kan opprettes ved behov, og vil følge et eget og tilrettelagt opplegg.

Kontaktinformasjon for spørsmål og påmelding for Domkirken og Vår Frue, Lade, Bakklandet og Lademoen):

Sissel Håve Smørvik (diakon)

468 07 684

Kontaktinformasjon øvrige menigheter i Trondheim og Klæbu:

Inger Johanne Kristiseter (diakon)

414 68 222