Nidarosdomen

Åpen i dag fra 09:00 - 14:00

Nidarosdomen, eller Nidaros domkirke, er Olav den helliges gravkirke, pilegrimsmål, signingskirke - og Norges nasjonalhelligdom.

Nidarosdomen er verdens nordligste gotiske katedral. Katedralen er bygget over graven til Olav den hellige, vikingkongen som kristnet Norge og ble hele landets evige konge.

Nidarosdomen ble påbegynt i 1070 og sto ferdig i all sin prakt rundt år 1300. Katedralen ble rammet av flere branner i middelalderen og lå delvis i ruiner fra reformasjonen og frem til slutten på 1800-tallet. Da ble Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) opprettet for å gjenreise katedralen som nasjonalt symbol. Gjenreisingen av Nidarosdomen ble offisielt avsluttet i 2000, men fremdeles jobber 23 håndverkere ved NDR med restaurering og vedikehold av katedralen. Les mer om verkstedene ved NDR og aktuelle restaureringsprosjekter.