Vår Frue kirke

Vår Frue kirke er en mangfoldig kirke. Den har rom for alle byens mennesker, og huser en rikholdig historie.

Den åpne omsorgskirken

Vår Frue er en omsorgskirke. Kirkens Bymisjon har fått oppdraget fra Nidaros domkirkes sokn med å drive Våre Frue kirke. Frivillige kirkeverter gjør dette mulig.

Vår Frue er et sted for å tenne lys, be, møte andre mennesker, drikke en kopp kaffe eller te, for å søke ly - et åpent og annerledes rom.

Hverdagsbønn

Hver dag kl. 14.00 er det hverdagsbønn i Vår Frue kirke.

Hverdagsmesse

Hverdagsmessen - hver tirsdag kl. 14.00 - er en kort gudstjeneste med bibelesing, bønn, lystenning, nattverd og velsignelse, rammet inn av musikk.

Liturgien leses normalt kun på norsk, men avhengig av hvem som deltar kan dagens bibeltekst og/eller andre deler av liturgien leses på flere språk.

Fruens kor

Fruens kor har sitt navn fra Vår Frue kirke. Hvert år har koret julekonsert og en vårkonsert - i Vår Frue kirke. Koret opptrer også på sykehjem, institusjoner og aldersboliger i byen. Alle er velkommen til å være med å synge! Vi øver i Kirkestuene i Waisenhuset vis a vis Nidarosdomen hver tirsdag fra 13.00-15.00. Å være med er gratis.

Vår Frue kirke

Ta gjerne kontakt:

Diakoniarbeider Mari Kristine Brækken 936 97 801