Hellig rom

Kirken er vigslet som et hellig rom og fredet i henhold til Kulturminneloven.

Dette krever at vi må ta særlige hensyn for å unngå skade på bygning og inventar. Alt vi fyller kirkerommet med av innhold skal bidra til å vise respekt for det hellige rommet og menneskene som besøker det.

Nidarosdomen forvaltes av Nidaros domkirkes menighet i samarbeid med Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (NDR). NDR har overordnet ansvar for å ivareta kirken som kulturminne, herunder sikkerhet. Planer for rigg av lyssetting ut over den faste lysriggen skal derfor godkjennes av NDR.

Hva koster det?

Leien er 22,5 prosent av billettinntektene, men med en minsteleie på:

35.000 kr for billettert arrangement i Nidarosdomen.

12.500 kr for ikke billettert arrangement i Nidarosdomen.

Vilkår og praktisk informasjon

I mer enn 800 år har Erkebispegården vært arena for viktige beslutninger og storslagne fester

Erkebispegården

Erkebispegården ble bygget som erkebiskopens residens og var Norges religiøse og politiske maktsentrum i middelalderen. Flere rom og saler i Erkebispegården kan leies til spesielle anledninger.

Vi samarbeider med byens mest anerkjente restauranter, som leverer førsteklasses matopplevelser. Hos oss kan du kombinere mottakelser, festmiddager, kurs og konferanser med en omvisning eller et kulturelt innslag.

Vi sørger for en unik historisk ramme rundt ditt arrangement!

Herresalen, eller Erkebiskopens hall, er en festsal fra slutten av 1200-tallet. Her tok erkebiskopen mot sine gjester og her ble det holdt viktige møter og overdådige fester. I dag er Herresalen det fremste representasjonslokalet i Trondheim.

Leie Herresalen

Hvelvrommene i Erkebispegårdens ærverdige Nordfløy er to intime rom fra slutten av 1200-tallet.

Lei Hvelvrommene

Øysteinsalen er en moderne sal i Erkebispegårdens østfløy, som leies ut til en rekke formål: konserter, seminar, forestillinger eller foredrag.

Lei Øysteinsalen