Det samiske alteret i Nidarosdomen ble innviet 6. februar 2017, under Tråante – 100-årsjubiléet for samenes første landsmøte i Trondheim.

Det samiske alteret er laget av den sørsamiske kunstneren Folke Fjällström fra Våladalen i Sverige, og står i søndre tverrskip i Nidarosdomen. Alteret er laget i oljet bjørk, og består av fire krumme bøyler som rammer inn en Kristusfigur i midten.

I samisk tradisjon har ornamentikk en dobbel egenskap. Den er både dekorativ og meningsbærende. Betydningen er en del av den immaterielle kulturarven, på linje med samisk språk, skikker, håndverksutøvelse, ritualer og naturkunnskap. Den immaterielle kunnskapen videreføres fra generasjon til generasjon som tradisjon og samisk estetikk, og er en kilde til identitet forankret i historien. Meningsinnholdet vil være mer eller mindre glemt, men fremstå som taus kunnskap fra kunstner til tolker.

Ornamentikken på det samiske alteret består av tegn, parallelle linjer, border og ulike mønsterflater med flettverksornamentikk. Trekantstikk representerer ulike relasjoner mellom mennesker, naturen og maktene. Plasseringen av bordene langs de krumme bøylene gir konteksten for tolkningen av natur og naturkrefter.