Et glassmaleri består av mange fargede eller malte glassbiter, bundet sammen av blyremser til en mosaikk. Glassmaleriene er med på å understreke arkitekturen i en gotisk katedral. Buene, ribbehvelvene og de store vindusåpningene farges av lyset som skinner gjennom de forskjellige glassbitene.

Inspirert av franske katedraler

Det har sannsynligvis vært glassmalerier i Nidarosdomens vinduer også i middelalderen. Biter av farget glass er funnet under arkeologiske utgravninger, men på grunn av branner og forfall er ingen av de originale vinduene fra middelalderen bevart. De fleste av glassmaleriene som pryder kirka i dag er laget av kunstneren Gabriel Kielland i perioden 1908-1934. Kielland reiste til Frankrike på studieopphold, hvor han særlig lot seg inspirere av glassmaleriene i katedralene i Chartres og Bourges.

Historier fra Bibelen

Glassmaleriene består av fargede og bemalte glassbiter innfattet i bly. Den nederste vindusrekken formidler fortellinger fra Bibelen. På nordsiden er motivene hentet fra Det gamle testamentet, og starter med Skapelsen i vest. Vinduene i sør fremstiller fortellinger fra Det nye testamentet, og starter med Bebudelsen og Kristi fødsel. Høyt oppe under hvelvene i koret er apostlene fremstilt, mens tilsvarende vinduer i skipet viser kirkens hellige menn og kvinner.

Rosevinduet

Det vakre rosevinduet i vest er Gabriel Kiellands hovedverk. Det ble fullført til markeringen av 900-årsjubiléet for slaget på Stiklestad i 1930. Rosevinduet består av 10 000 glassbiter, og er tolv meter høyt og åtte meter i diameter. Tema i rosevinduet er dommedag. Det røde feltet i midten symboliserer Kristus, omgitt av engler og evangelistsymboler. Under rosen står den dømmende Kristus i midten, med en engel på hver side og de salige som går mot sør og de fortapte som går mot nord.