Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Kristin Moen Saxegaard, domprost

Kristin Moen Saxegaard ble innsatt som domprost 1. oktober 2023. Bli litt mer kjent med henne gjennom intervjuet publisert i forkant av innsettelsen:

Kjenner meg modig og glad for nye muligheter i livet

Andreas Hilmo Grandy-Teig, sokneprest

«Som prest i Nidarosdomen og Vår Frue vil jeg knytte det hellige og hverdagen sammen. Møte mennesker med vennlighet, et lyttende øre og en strime av håp. Invitere inn dit lyset gjennom glassmaleriene farger skrittene vi går med et budskap om tro, håp og kjærlighet, så slitne hender får kraft til å løfte seg; så barn berøres av vann og undring; og mennesker med asfaltsmak i føttene kan hvile under høge søylar og få mot og glede til å vandre vidare i livet. Jeg vil gjerne vandre sammen i fellesskapet rundt domkirka og Vår Frue – med alle andre som går innom.»

Torstein Amundsen, sokneprest

«Som prest i vår menighet ønsker jeg å formidle Guds nåde og Jesu kjærlighet i menneskers liv.»

Mari Kristine Brækken, diakoniarbeider

«Som diakoniarbeider i Nidarosdomen og Vår Frue kirke ønsker jeg å bringe evangeliet om Jesus ut til menneskene i menigheten, i handling såvel som i ord.»

Marie Farstad, kapellan

«Som prest i Nidarosdomen ønsker jeg å bidra til at Jesu nåde og kjærlighet blir gjenkjent, jordnær og tilgjengelig.»

Forlot drømmen for 27 år siden. Så rørte prestekallet på seg igjen

Ina Myrvang Nilsen, klokker