Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Andreas Hilmo Grandy-Teig, konstituert domprost

«Som prest i Nidarosdomen og Vår Frue vil jeg knytte det hellige og hverdagen sammen. Møte mennesker med vennlighet, et lyttende øre og en strime av håp. Invitere inn dit lyset gjennom glassmaleriene farger skrittene vi går med et budskap om tro, håp og kjærlighet, så slitne hender får kraft til å løfte seg; så barn berøres av vann og undring; og mennesker med asfaltsmak i føttene kan hvile under høge søylar og få mot og glede til å vandre vidare i livet. Jeg vil gjerne vandre sammen i fellesskapet rundt domkirka og Vår Frue – med alle andre som går innom.»

– Menneskemøter betyr mye for meg


Torstein Amundsen, sokneprest

«Som prest i vår menighet ønsker jeg å formidle Guds nåde og Jesu kjærlighet i menneskers liv.»

– Kunst utvider troen

Mari Kristine Brækken, diakoniarbeider

«Som diakoniarbeider i Nidarosdomen og Vår Frue kirke ønsker jeg å bringe evangeliet om Jesus ut til menneskene i menigheten, i handling såvel som i ord.»

– Her er det rom for samtale

Marie Farstad, kapellan

«Som prest i Nidarosdomen ønsker jeg å bidra til at Jesu nåde og kjærlighet blir gjenkjent, jordnær og tilgjengelig.»

Forlot drømmen for 27 år siden. Så rørte prestekallet på seg igjen

Ina Myrvang Nilsen, klokker

Bilde og presentasjon følger.