Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

I Nidarosdomen er pilegrimene velkomne til å søke det hellige, røttene og Guds kraft som skal fortsette å være med dem.

Nidarosdomen er Olav den helliges gravkirke og i middelalderen var Nidaros Nordens viktigste pilegrimsmål. I dag er pilegrimstradisjonen igjen vekket til live, og pilegrimer strømmer på nytt til Nidarosdomen.

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av autentiske, historiske veier gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. Veien kommer fra alle himmelretninger til Olav den Helliges gravkirke, Nidarosdomen. Kirken var det nordligste pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen. I dag vokser igjen betydningen av dette målet for de mange som følger pilegrimsleden helt fram til det vakre høyalteret i Europas nordligste gotiske katedral. Les mer om pilegrimsledene - St. Olavsvegene.

I dag er pilegrimsleden både i Norge, Danmark og Sverige merket med St. Olavsvegenes merke og har fått status som Europeisk kulturvei under Europarådets program for kulturruter.

Pilegrimsgudstjenester

I sommersesongen har Nidarosdomen daglige gudstjenester der vi tar i mot pilegrimer. Her er alle velkommen, enten de kommer langt borte fra, eller er på vei som fastboende i Trondheim.

Gudstjenestene tar omtrent 30 minutter. Den ene har kveldsbønn med salmer, bibellesning og bønn, med mulighet for lystenning og personlig forbønn. I skoleferien er noen av gudstjenestene også med orgelmusikk.

Gudstjenesteprogrammet med pilegrimsgudstjenester sommeren 2023:

Mandag - torsdag kl. 18.00 Pilegrimsgudstjeneste
Fredag kl. 18.00 Vesper
Lørdag kl. 18.00 Pilegrimsgudstjeneste
Søndag kl. 18.00 Kveldsmesse

Hovedsakelig er gudstjenestene i Kapittelhuset. Tirsdag, torsdag og delvis onsdag er de i sommerferien med orgel i hovedkirken.
Under Olavsfestdagene 28. juli - 3. august er det en egen turnus for gudstjenester. Dette vil gå frem av vår kalender.

Pilegrimer er alltid velkommen i Nidarosdomen, både for å se kirken og å komme på gudstjeneste. Se vår kalender for øvrige gudstjenester. Kommer du som pilegrim, behøver du ikke betale inngangspenger for å se kirken.

Pilegrimen ved målet

Nidarosdomen har en egen pilegrimsprest som jobber for å ta i mot pilegrimer. Han har kontor ved Nidaros Pilegrimsgård, og har ofte tid til å vandre med pilegrimer, samtale med dem. Pilegrimspresten kan være en god samtalepartner når du kommer fram til målet etter en lang vandring.

Pilegrimsprestenkan kontaktes på e-post ev676@kirken.no og telefon (+47) 922 00 171. I sommersesongen er det som regel også en annen pilegrimsprest som arbeider ved domkirken.

Nidaros Pilegrimsgård er åpen hele året. Her får trette føtter hvile. I sommersesongen er det daglig pilegrimsverter som tar imot dem som kommer. På pilegrimsgården kan man både overnatte og nyte et godt måltid.

Pilegrim på vandring. (Foto: Joakim Birkeland)