Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Nidaros er et av 11 bispedømmer i Den norske kirke.

Bispedømmet er et kirkelig forvaltningsområde der en biskop har sin virksomhet. Biskopen er overhode for de lokale kirkene i trossamfunnet innenfor de geografiske grensene. I Nidaros bispedømme er Herborg Finnset biskop.

Nidaros bispedømmeråd er bispedømmets øverste organ. Rådet er sammensatt av av folkevalgte, sør-samisk representant, biskop og representanter for prester og øvrige kirkeansatte. Rådet tar veivalg og beslutninger for kirkens aktivitet i bispedømmet og er ansettelsesorgan for våre prester.

I perioden 2020-2023 består Nidaros bispedømmeråd av følgende faste medlemmer representert ved Nominasjonskomiteens liste (NK), Åpen folkekirkes liste (ÅF) og Bønnelista (BN):

 • Brit Skjelbred (leder), Trondheim (NK)
 • Agnes Sofie Gjeset (nestleder), Fosnes (ÅF)
 • Alex Ramstad Døsvik, Ørland (ÅF)
 • Grete Bækken Mollan, Steinkjer (ÅF)
 • Arild Kvernmo Pedersen, Verdal (NK)
 • Erik Seem, Grong (NK)
 • Kjersti Ngozi Furuseth, Indre Fosen (BL)
 • John Henrik Gulbrandsen, Stjørdal (presterepresentant)
 • Marta Garborg Bergslid, Trondheim (representant for leke kirkelige ansatte)
 • Bjørn Thomas Åhren, Namdalseid
 • Biskop Herborg Finnset
 • Preses Olav Fykse Tveit (i saker som berører Nidaros domprosti)