Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Ønsker du samtale eller sjelesorg?

Prestene og diakonen som arbeider i Nidarosdomen og Vår Frue kirke er tilgjengelige for samtaler, åpne for alle, uavhengig av tro. De har taushetsplikt. Samtalene kan kretse rundt temaer som:

  • Livssmerte
  • Tro
  • Tvil
  • Ensomhet
  • Sorg
  • Eksistensielle spørsmål
  • Mening
  • Tilhørighet

Vi kan kontaktes for samtale hverdager 9-15. Er du i domkirka, kan du spørre en av vaktene om hjelp til å få kontakt og avtale tid. Vi svarer på sms eller e-post så snart vi kan. Vi har for tiden ikke faste samtaletider. Derfor er det nødvendig å gjøre avtale på forhånd.

Kontaktinfo

Andreas Grandy-Teig, konstituert domprost

941 72 326/ag829@kirken.no


Mari Brækken, diakoniarbeider

936 97 801/mb597@kirken.no