Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Menighetsrådet består av mellom fire og ti medlemmer, pluss varamedlemmer og sokneprest. I Nidaros domkirkes sokn har rådet sine møter i Waisenhuset.

Oppgaver lagt til menighetsrådet

Vedta strategier og organisere aktiviteter knyttet til:

 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Gudstjenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøkstjeneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, menighetsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc.

Innenfor disse områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha.

Les mer om menighetsråd her

Faste medlemmer 2023-2027

Siri Wahl-Olsen leder

Albert Solberg nestleder

Kari Løvendahl Mogstad

Anne Storli Bauck-Larssen

Bjørn Kristian Soknes

Torhild Hovdenak

Georg Bøni Hofstad

Sigurd Jan Ingvaldsen

Varamedlemmer

Julie Feilberg

Ingunn Hauknes Larssen

Kari Berg

Ragnar Nordvik

Ingrid Opland