Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Menighetsrådet består av mellom fire og ti medlemmer, pluss varamedlemmer og sokneprest. I Nidaros domkirkes sokn har rådet sine møter i Waisenhuset.

Oppgaver lagt til menighetsrådet

Vedta strategier og organisere aktiviteter knyttet til:

 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Gudstjenesteliv
 • Dåps- og konfirmantundervisning
 • Diakoni
 • Kirkemusikalsk virksomhet som kor, konserter og annet sang- og musikkliv i menigheten.
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Besøkstjeneste
 • Frivillig arbeid, medarbeiderskap
 • Forbruk og rettferd, miljøengasjement og samfunnsengasjement
 • Bibelgrupper, samtalegrupper
 • Informasjon, menighetsblad
 • Misjon og evangelisering
 • Økumenikk
 • Barnehage etc.

Innenfor disse områdene står menighetsrådet forholdsvis fritt til selv å vedta hva det vil gjøre og hvilket omfang virksomheten skal ha.

Les mer om menighetsråd her

Faste medlemmer 2019-2023

Siri Wahl Olsen (leder), Julie Feilberg (nestleder) Bjørn Kristian Soknes, Daniel Johansen, Anne Storli Bauck-Hansen, Andreas Kjosavik, Thea Selliaas Thorsen, Albert Solberg

Varamedlemmer

Torild Hovdenak, Vibeke Grotnes Dale, Ragnar Nordvik, Ingunn Hauknes Larsen, Gisle Stjern