Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

NDR har i dag ansvar for vedlikehold av Nidarosdomen og Erkebispegården og formidling av disse anleggene.

Bygghytta, et nasjonalt kompetansesenter

Bygghytta ved NDR er av Stortinget utpekt til å være et nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av verneverdige bygninger i stein.