Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
To nidarosdomen.no
Menu

Nasjonalt pilegrimssenter

Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) har ansvar for den statlige pilegrimssatsingen, herunder de regionale pilegrimsentrene (RPS). Hovedoppdraget er å pådrive og forvalte pilegrimssatsingen i et nasjonalt og internasjonalt marked.

NPS sitt oppdrag er verdiskaping og økt bruk av pilegrimsledene. Satsingen har en klar kirkelig forankring, og arbeidet skal oppfylle målsettinger innenfor både kirke, kultur, næring og miljø. NPS skal bidra til en miljøvennlig og skånsom form for reisevirksomhet, og bidra til utvikling av næringsvirksomhet og et bærekraftig reiseliv langs Pilegrimsleden. NPS skal forvalte den nasjonale pilegrimssatsingen i henhold til den europeiske kulturarven. Se pilegrimsleden.no og nasjonaltpilegrimssenter.no for mer informasjon.