Nidaros Domkirkes Sokn
Til nidarosdomen.no
Meny

Vi driver en omfattende virksomhet, med stor vekt på kirkemusikk, diakoni og trosopplæring. Vi setter pris på all støtte til dette.

Trosopplæring

Vi samarbeider med Bakklandet/Lademoen og Lade menighet om opplæringstilbud for barn. I Nidarosdomen får barna særlig gå på oppdagelsesferd i kirkerommet, lære sanger og fortellinger og ha oppgaver i gudstjenestene.

Ønsker du å støtte dette arbeidet, er vårt Vipps-nummer 75843.

Diakoni - omsorg og inkludering

Sammen med Kirkens Bymisjon drifter vi Vår Frue - åpen kirke. Takket være en større arv vi mottok i 2005 har menigheten etablert en egen medarbeidergruppe som arbeider for eldre i Trondheim sentrum.

Ønsker du å støtte dette arbeidet, er vårt Vipps-nummer 85004.