– Spør elevene om Petra kan spille Rosenborg-sangen på Steinmeyerorgelet, gjør hun det

Siden 2014 har 10.000 12-åringer stiftet bekjentskap med de nærmere 10.000 pipene i Steinmeyerorgelet. – De kommer gjerne med forslag til musikk de ønsker å høre, alt fra film-musikk til Rosenborg-sangen, sier domkantor Petra Bjørkhaug.

Ønsker velkommen: Domkantor Petra Bjørkhaug og formidlingskonsulent Åse Huseth gleder seg til å ta imot enda flere sjetteklassinger i Nidarosdomen.

Bakgrunnen for «Katedral og orgelklang» var et allerede etablert samarbeid om middelalderen mellom Nidaros domkirke og Vår Frue menighet, Nidarosdomens restaureringsarbeider (NDR) og Den kulturelle skolesekken (DKS) om middelalderen. I den videre planleggingen var det et ønske om å få musikk inn i opplegget. Åse Huseth, 1. konsulent formidling i NDR tok kontakt med domkantor Petra Bjørkhaug i
Nidarosdomen. Hun tente på ideen, og dermed gikk startskuddet for Orgelklang.

Orgelklang består av to deler. I den ene vises elevene rundt i Nidarosdomen av NDRs guider, mens den
andre er viet orgelet. Huseth og Bjørkhaug har sammen utarbeidet konseptet – tilpasset 12-åringer.

– Når man formidler til skoleklasser er det viktig med toveiskommunikasjon. Her inkluderes elevene ved
at de blir stilt spørsmål, og oppfordres til å stille spørsmål til oss . Når vi skal fortelle om de ulike klangene i orgelet, spør vi for eksempel om det er noen av dem som spiller blåseinstrumenter, og tar utgangspunkt i eksemplene de
gir oss når vi demonstrerer de ulike klangene, forteller Huseth.

Rosenborg-sangen

Improvisasjon er også et av elementene i timen.

– Spør elevene om Petra kan spille Rosenborg-sangen på Steinmeyerorgelet, gjør hun det, smiler Huseth.
– Elevene på mellomtrinnet er nysgjerrige. Samtidig merkes det at de har forberedt seg godt til besøket.
De har imponerende god kunnskap, legger hun til.

Hun opplever at elevene synes det er storslagent å komme inn i Nidarosdomen. Mange av dem har aldri
vært der før.
– Vi legger vekt på at de får utforske rommet, samtidig som vi byr på overraskelser; for eksempel at det
går an å spille Justin Bieber på orgelet. Vi opplever at de kan svare at de ikke har hørt Bachs musikk før, men når Petra spiller Bach, så gjenkjenner de det, peker Huset på.

Både Huseth og Bjørkhaug opplever et engasjement både hos elever og lærere. Tilbakemeldingene fra
skolene har vært gode. Samarbeidet med DKS fortsetter og nye planer legges for
2019.
– Vi synes alle skoleelever skal få tilbud om besøk i Nidarosdomen, sier Huseth.


(Foto: Frank Foss)


Formidle orgelkulturen

Petra Bjørkhaug har også opplevd disse fem årene som veldig positive. Sammen med kantor Endre
Lorentzen i Strindheim kirke, har hun hatt ansvar for orgelbiten.

– Det har vært inspirerende og ikke minst artig å fortelle historien om Steinmeyerorgelet til så mange
12-åringer. Her får elevene også høre om hvordan det er oppbygd og hvordan det
fungerer, forteller Bjørkhaug.

I presentasjonen legger hun vekt på å hele tiden kombinere klassisk kirkemusikk og litt mer «lødig» og
kanskje litt mer kjent musikk for aldersgruppen.

– Jeg opplever at orgelet fascinerer denne aldersgruppen. «Orgelklang» er en unik mulighet til å formidle
orgelkulturen. At jeg har fått holde på med dette i fem år, er fantastisk!

Foto: Frank Foss

All honnør til guidene


Hun opplever at elevene responderer veldig godt på opplegget.

– De vil også gjerne høre om jeg kan spille musikk de kjenner til, og kommer gjerne med forslag på det – fra
film-musikk til Rosenborg-sangen, smiler Bjørkhaug.

I løpet av disse årene har hun møtt mange som ikke har vært i Nidarosdomen før, og i alle fall ikke hørt
orgel på den måten de får her. Bjørkhaug tror også at en del av suksesshistorien handler om dyktige guider som forteller barna om katedralens historie.

– All honnør til dem, understreker hun.

Hun synes det er fascinerende at de i løpet av de siste fem årene har nådd 10.000 11-12-åringer med «Katedral og orgelklang».
– Ikke minst er det svært inspirerende å se hvordan man ved ulike måte kan utvikle orgelmusikken, sier
Petra Bjørkhaug. Hun gleder seg til fortsettelsen.

Tekst og foto: Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider, Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet


Ønsker velkommen: Domkantor Petra Bjørkhaug og formidlingskonsulent Åse Huseth gleder seg til å ta imot enda flere sjetteklassinger i Nidarosdomen.

Bakgrunnen for «Katedral og orgelklang» var et allerede etablert samarbeid om middelalderen mellom Nidaros domkirke og Vår Frue menighet, Nidarosdomens restaureringsarbeider (NDR) og Den kulturelle skolesekken (DKS) om middelalderen. I den videre planleggingen var det et ønske om å få musikk inn i opplegget. Åse Huseth, 1. konsulent formidling i NDR tok kontakt med domkantor Petra Bjørkhaug i
Nidarosdomen. Hun tente på ideen, og dermed gikk startskuddet for Orgelklang.

Orgelklang består av to deler. I den ene vises elevene rundt i Nidarosdomen av NDRs guider, mens den
andre er viet orgelet. Huseth og Bjørkhaug har sammen utarbeidet konseptet – tilpasset 12-åringer.

– Når man formidler til skoleklasser er det viktig med toveiskommunikasjon. Her inkluderes elevene ved
at de blir stilt spørsmål, og oppfordres til å stille spørsmål til oss . Når vi skal fortelle om de ulike klangene i orgelet, spør vi for eksempel om det er noen av dem som spiller blåseinstrumenter, og tar utgangspunkt i eksemplene de
gir oss når vi demonstrerer de ulike klangene, forteller Huseth.

Rosenborg-sangen

Improvisasjon er også et av elementene i timen.

– Spør elevene om Petra kan spille Rosenborg-sangen på Steinmeyerorgelet, gjør hun det, smiler Huseth.
– Elevene på mellomtrinnet er nysgjerrige. Samtidig merkes det at de har forberedt seg godt til besøket.
De har imponerende god kunnskap, legger hun til.

Hun opplever at elevene synes det er storslagent å komme inn i Nidarosdomen. Mange av dem har aldri
vært der før.
– Vi legger vekt på at de får utforske rommet, samtidig som vi byr på overraskelser; for eksempel at det
går an å spille Justin Bieber på orgelet. Vi opplever at de kan svare at de ikke har hørt Bachs musikk før, men når Petra spiller Bach, så gjenkjenner de det, peker Huset på.

Både Huseth og Bjørkhaug opplever et engasjement både hos elever og lærere. Tilbakemeldingene fra
skolene har vært gode. Samarbeidet med DKS fortsetter og nye planer legges for
2019.
– Vi synes alle skoleelever skal få tilbud om besøk i Nidarosdomen, sier Huseth.


(Foto: Frank Foss)


Formidle orgelkulturen

Petra Bjørkhaug har også opplevd disse fem årene som veldig positive. Sammen med kantor Endre
Lorentzen i Strindheim kirke, har hun hatt ansvar for orgelbiten.

– Det har vært inspirerende og ikke minst artig å fortelle historien om Steinmeyerorgelet til så mange
12-åringer. Her får elevene også høre om hvordan det er oppbygd og hvordan det
fungerer, forteller Bjørkhaug.

I presentasjonen legger hun vekt på å hele tiden kombinere klassisk kirkemusikk og litt mer «lødig» og
kanskje litt mer kjent musikk for aldersgruppen.

– Jeg opplever at orgelet fascinerer denne aldersgruppen. «Orgelklang» er en unik mulighet til å formidle
orgelkulturen. At jeg har fått holde på med dette i fem år, er fantastisk!

Foto: Frank Foss

All honnør til guidene


Hun opplever at elevene responderer veldig godt på opplegget.

– De vil også gjerne høre om jeg kan spille musikk de kjenner til, og kommer gjerne med forslag på det – fra
film-musikk til Rosenborg-sangen, smiler Bjørkhaug.

I løpet av disse årene har hun møtt mange som ikke har vært i Nidarosdomen før, og i alle fall ikke hørt
orgel på den måten de får her. Bjørkhaug tror også at en del av suksesshistorien handler om dyktige guider som forteller barna om katedralens historie.

– All honnør til dem, understreker hun.

Hun synes det er fascinerende at de i løpet av de siste fem årene har nådd 10.000 11-12-åringer med «Katedral og orgelklang».
– Ikke minst er det svært inspirerende å se hvordan man ved ulike måte kan utvikle orgelmusikken, sier
Petra Bjørkhaug. Hun gleder seg til fortsettelsen.

Tekst og foto: Karina Lein, kommunikasjons- og informasjonsmedarbeider, Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet