Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

I 12 år har håndverkere og andre fagfolk fra Bygghytta ved Nidarosdomen restaurert og gjenoppbygget Kongeinngangen – katedralens staseligste portal. 24. mai arrangerer Bygghytta et seminar hvor de deler sine erfaringer og sin kunnskap om prosjektet.

Bygghytta inviterer

I 12 år har Bygghytta ved Nidarosdomen restaurert og gjenoppbygget Kongeinngangen – katedralens staseligste portal. Nå er vi i mål med den omfattende prosessen. Det har vært en lærerik reise i flere etapper, med mange utfordringer. Vi vil gjerne dele erfaringene og kunnskapen fra prosjektet med alle interesserte, enten du driver med restaurering og bygningsvern til daglig, eller du bare er nysgjerrig på hva som skjer av restaurering ved Nidarosdomen.

Håndverkerne forteller

På seminaret vil flere av Bygghyttas håndverkere og fagfolk fortelle om sine bidrag inn i arbeidet; fra historiske undersøkelser og ulike dokumentasjonsprosesser, til restaurering og rekonstruksjon av Kongeinngangens mange detaljer og bygningsdeler. Vi vil også demonstrere lesking av kalk og fortelle om utviklingen av vår egen murmørtel for prosjektet.

Program

Foredragene finner sted i Øysteinsalen i Erkebispegården. Det vil bli pauser gjennom dagen og lunsj i ærverdige Herresalen.

Kl. 08.00 - 08.15

Oppmøte og registrering

Kl. 08.15 - 09.25Historie og bygningsarkeologiske undersøkelser
Kl. 09.25 - 10.55Dokumentasjon og oppmålinger
Kl. 10.55 - 13.45Forberedelser og tilrettelegging
Kl. 13.45 - 16.15Praktisk restaurering

Historie og bygningsarkeologiske undersøkelser

For å utføre en god restaurering av eldre og verneverdige bygninger er vi avhengig av å kjenne dem så godt som mulig. Vi har gått til kildene som både er bygningen selv, litteraturen og historiske arkiv med tegninger, fotografier og dokumenter. Under denne bolken forteller vi hva vi fant ut om Kongeinngangen ved å studere dette materialet.

Dokumentasjon og oppmålinger

En viktig del av restaureringsprosessen er å dokumentere. Dokumentasjonen tar mange former; både skriftlig og visuell. En tradisjonell metode er å ta gipsavstøpninger av detaljer. Mer moderne metoder kan være fotogrammetri eller laserskanning. For å samle, systematisere og nyttiggjøre oss av mengden med informasjon har vi designet vår egen database for å ivareta arbeidsflyt og logistikk i det daglige restaureringsarbeidet. Under denne bolken forteller vi om de ulike metodene og hvordan vi har benyttet dem.

Forberedelser og tilrettelegging

Det må gjøres mange ulike forberedelser og vurderinger før man er i gang med den praktiske restaureringen, særlig om en bygning er vernet: Hvilke antikvariske rammer må vi forholde oss til? Hvilke tekniske utfordringer har bygningen? Kan vi – og bør vi – skifte ut noen av materialene? Kan vi bruke moderne materialer, eller bør vi rekonstruere de historiske? Hvordan kontrollerer vi at det hele kommer tilbake på riktig plass om vi velger å demontere bygningen? Under denne bolken forteller vi om valg og utvikling av materialer og metoder i forkant av restaureringen.

Praktisk restaurering

Kongeinngangen ble først demonteres stein for stein, og deretter bygget opp igjen med en blanding av konserverte, restaurerte og nye «byggeklosser». Det var duket for avansert steinhugging og høy presisjon for å få det hele tilbake på riktig plass. I tillegg til stein og mørtel skulle også rosevindu, dører og smijern restaureres. I denne bolken forteller vi om hvilke utfordringer vi hadde både under demonteringen og gjenreisingen og hvordan vi håndterte dem.

Lunsj i Herresalen

Det blir pauser under dagen og suppe til lunsj i ærverdige Herresalen.

Kontaktperson

Avdelingsdirektør for nasjonalt kompetansesenter

Rune Langås

415 31 565