Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Til nidarosdomen.no
Meny

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) inviterer til et todagers seminar i Erkebispegården 10. og 11. november om gamle og nye dører i kirker i Norge, Norden og Europa.

Dørene i skipet i Nidarosdomen

I mai 2022 mottok Nidarosdomen en generøs gave fra en privat giver. Giveren ønsker at gaven skal brukes til nye dører i portalene i Nidarosdomens skip.

Dagens dører i skipet i Nidarosdomen har preget katedralens fasade i snart hundre år. Disse dørene ble laget som en midlertidig løsning i forbindelse med 900 års makeringen for helgenkongen Olav Haraldssons død i 1930. Alle tegninger vi har av disse dørene, har markering av midlertidig eller temporær, og de er laget med en enkel konstruksjon utført i gran og smijern.

NDR inviterer til seminar

Velkommen til et seminar om nye dører i gamle kirker. Det vil bli en rekke foredrag om blant annet nye og gamle kirkedører, symbolbruk, funksjoner og utførelse. NDR ser frem til to dager med erfaringsutveksling, nyttige diskusjoner og ny kunnskap.

Program torsdag 10. november

09.30Oppmøte og registrering
10.00

Velkommen v/Bjørgvin Thorsteinsson

10.15

Introduksjon: Dørene i Nidarosdomen v/Kristin Bjørlykke

11.45Lunsj i Herresalen
12.45

Kulturminneforvaltningen og kirkedører
Nye og gamle kirkedører i Norge og Europa
v/Ulf Holmene, Oddbjørn Sørmoen og Øystein Ekroll

14.15Pause
14.35

Symbolikk i dører
Nye dører i gamle kirker
v/Poul Grinder-Hansen, Thomas Bertelsen og Margrete Syrstad Andås

16.00Oppsummering v/Rune Langås

Program fredag 11. november

08.45Oppmøte
09.00

Gamle kirkedører bygging, utforming og konstruksjon v/Jane Geddes og Torill Thømt

10.00Pause
10.20

Tekniske utfordringer
Restaurering

v/Kjell Arne Malo, Karl V. Høiseth, Rasmus Skrydstrup og Jens Strassegger
11.10Avslutning v/Bjørgvin Thorsteinsson
12.20Workshop for inviterte v/Marie Louise Anker

Praktisk informasjon

Dato: 10. og 11. november

Sted: Øysteinsalen i Erkebispegården, Trondheim

Pris kr. 500/250 (studentpris) Prisen inkludert lunsj 10. november.

Takk til våre samarbeidspartnere

  • Stiftelsen UNI
  • KA - Arbeidsgiverorganisasjonen kirkelige og ideelle organisasjoner.

Kontaktperson

Fagdirektør kulturminneforvaltning

Marie Louise Anker

415 31 575